Gezamenlijk persbericht BEHVA – RDO

19 Jul, 2022

Aan de hand van dit bericht willen wij de oldtimerwereld en de politieke gesprekspartners laten weten dat BEHVA vzw en Red de Oldtimer vzw, voortaan op geregelde tijdstippen in overleg gaan om de krachten zoveel als mogelijk te proberen bundelen, om de oldtimers op verschillende niveaus te verdedigen. Beide verenigingen behouden hun eigenheid, visie en werkmethode.

Het is vooral de bedoeling om de individuele netwerken en de kennis aan elkaar te koppelen. We stelden al meermaals vast dat we aan dezelfde topics werken (LEZ, technische keuring, fiscaliteit, alternatieve brandstoffen, …) en dezelfde gesprekspartners tegenkwamen.

Met deze intentieverklaring hopen beide verenigingen meer slagkracht te krijgen bij onderhandelingen op de diverse niveaus, wat alleen maar positief kan zijn voor de oldtimerliefhebbers.

Voor alle vragen, opmerkingen en/of suggesties, kan je ons steeds bereiken via :

               sec@behva.be

               reddeoldtimer@outlook.com

Namens BEHVA, Peeter Henning

Namens Red de Oldtimer, Jens Anno en Jurgen Tanghe