Aangepaste regels voor oldtimerkeuring In Vlaanderen

27 Oct, 2022

Op 1 november 2022 gaat er een nieuwe instructie in voege voor de keuring van de oldtimers.  Naar aanleiding van de problemen die verzameld werden in de afgelopen maanden, heeft BEHVA hieraan constructief meegewerkt.  Hieronder vindt u de meest ingrijpende wijzigingen.

Het was zowel de bedoeling van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en BEHVA om de regels duidelijker te maken en een aantal grijze zones, lees interpretaties, weg te werken.

Er was vooral nood aan een duidelijker en uniformer kader, voornamelijk voor voertuigen die niet langer origineel zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde wisselstukken niet meer te verkrijgen zijn.

Geen periodieke keuring meer voor oldtimers van voor 1 januari 1926

De oldtimers van voor 1 januari 1926 worden vrijgesteld van de periodieke keuring.  Ze moeten wel nog een oldtimerkeuring doorstaan voor inschrijving van het voertuig.

Introductie van het oldtimerverslag

Er wordt ook een oldtimerverslag ingevoerd, afgeleverd door de keuring, dat de eigenaars van oldtimers meer zekerheid moet bieden over de aangebrachte aanpassingen. De verbouwingen die als veilig kunnen beschouwd worden, zullen worden opgenomen in een verslag dat aan deel zal uitmaken van het het keuringsbewijs.

Je kan het vergelijken met een tuningverslag, waar er een definitieve goedkeuring genoteerd wordt van de vastgestelde wijzigingen.  Zo vermijden we discussies naar de toekomst toe bij eventuele herkeuring, verkoop, …

Kostprijs van het verslag werd door de overheid vastgelegd op 17,50 EUR.

Geen attesten meer vereist bij reeds bestaande verbouwingen

Een derde niet onbelangrijke wijziging is om geen attesten meer te eisen van verbouwingen waarvan kan aangetoond worden dat deze al plaatsvonden voor 20.05.2018 (dwz. voor de introductie van de periodieke keuring).  Dit kan aan de hand van de aankoopfacturen, foto’s die destijds genomen werden, …

Wijziging datum eerste ingebruikname

In zeer beperkte gevallen kan de datum van eerste ingebruikname gewijzigd worden, vooral voor oldtimers die recent gebouwd of zwaar verbouwd werden.

Bijlagen

De verschillende documenten (instructies, publicatie, …) kan u downloaden en nalezen via deze link