Hervorming autobelasting in Wallonië afgeblazen!

28 Oct, 2022

De pers heeft ruime aandacht besteed aan de belastinghervorming in Wallonië waartoe minister Philippe Henry het initiatief heeft genomen, zodat deze tekst naar de vuilnisbak gaat!

Dit project werd binnen de Waalse uitvoerende macht sterk bekritiseerd, zowel door de meerderheids- als door de oppositiepartners.

De Hoge Raad voor Belastingen in Wallonië, de Unie van Steden en Gemeenten en verschillende beroepsfederaties werden om advies gevraagd en allen verklaarden het decreet onuitvoerbaar en zelfs ongrondwettelijk.

BEHVA heeft onmiddellijk na de uitvaardiging van het decreet gereageerd en gewezen op een aantal afwijkingen in de ongelijkheid van verkeers- en voertuigbelastingen voor gebruikers, maar ook en vooral voor onze oldtimers.

Ook werd al snel duidelijk dat het decreet ter bestrijding van luchtverontreiniging door het autoverkeer grotendeels onuitvoerbaar was en dat de uitvoeringsbesluiten nooit konden worden opgesteld.

Een beperking van het jaarkilometrage tot 3.000 km is inderdaad voorzien, maar in Wallonië totaal oncontroleerbaar en wat te denken van de afwijking voor voertuigen ouder dan veertig jaar, terwijl de op Europees niveau erkende norm 30 jaar is.

Wij stellen tevens vast dat de status van oldtimers in geen enkele tekst van onze autoriteiten is opgenomen, ondanks het aandringen en de verklaringen van de BEHVA.

Het is duidelijk dat sommige van onze politieke vertegenwoordigers natte voeten hebben gekregen en dat er intussen NIETS beweegt, maar we moeten ons niet te veel zorgen maken over regels die ons niet langer in staat zouden stellen om met onze oldtimers te rijden onder aanvaardbare omstandigheden.

Wees gerust dat BEHVA de ontwikkeling van verkeersnormen en autobelastingen op de voet zal blijven volgen.