Peeter Henning en FIVA

19 Nov, 2022

Peeter Henning werd herkozen als lid van de Legislation Commision van FIVA. (https://fiva.org/). Een niet onbelangrijke positie gezien de Europese reglementeringen nadien omgezet moeten worden naar Belgisch recht. BEHVA zal dus centraal blijven staan in de Europese besluitvorming en is het best gewapend voor besprekingen met de Belgische politieke wereld.