Historic Commission FIA

25 May, 2023

Peeter Henning, CEO van BEHVA, werd na de vergadering van de Wereldraad voor automobiliteit en toerisme (WCAMT) op 30 maart 2023 en de uitslag van de e-voting door de leden op 3 mei 2023, verkozen tot lid van de Internationale Historische Commissie (CHI) van de FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

Nadat hij sinds 1994 deel uitmaakt van de FIVA waar hij lid is van de Legislation Commission, werd hij door de Belgische vertegenwoordigers van de FIA (Touring en de RACB) voorgedragen om deel uit te maken van deze internationale historische commissie van de FIA.

Om de toekomst van onze historische voertuigen te waarborgen is het voor BEHVA van groot belang om op alle fronten aanwezig te zijn en bij te dragen tot de bescherming van ons industrieel erfgoed. FIA is een wereldmacht op het gebied van de automobiel.

https://www.fia.com/international-historical-commission