LEZ : Wijzigingsbesluit oldtimers en sociale correcties

15 Jul, 2023

We vernemen zopas dat de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir een wijzigingsbesluit heeft gestemd betreffende de Lage-emissiezones, dit naar aanleiding van onze aktie bij de Raad van State (uitspraak 01.02.2022).

Begin deze week zullen we de details bekomen die we dan onmiddellijk zullen delen met onze oldtimerliefhebbers.

Officiële mededeling Vlaamse Regering

Na adviezen van de MORA, van de SAR WVG, van de SERV en van de Minaraad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit over lage-emissiezones (LEZ). De wijziging zorgt voor een aparte, uniforme regeling voor oldtimers en komt zo tegemoet aan een arrest van de Raad van State, waarin geoordeeld werd dat er geen basis is om voertuigen ouder of jonger dan 40 jaar anders te behandelen. Daarnaast zijn er een aantal technische en sociale correcties, waarbij de afwijkingsbepalingen op de toegangscriteria worden verruimd naar mantelzorgers voor mensen met een handicap en voor mensen met een handicap die daardoor een automatische schakeling moeten gebruiken. Het wordt ook mogelijk voor mensen die niet binnen de LEZ wonen om een sociaal tarief toe te passen. Het ingaan van de volgende fase wordt met 1 jaar uitgesteld. Het voorstel voert ten slotte ook een kalender in voor de toegangscriteria tot de LEZ voor de periode na 2028. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State