Bericht van onze nieuwe voorzitter

16 Aug, 2023

Op 02/08/2023 heeft BEHVA Philippe Dehennin verkozen tot nieuwe voorzitter

Op voorstel van Jan Dyck, in functie als voorzitter sinds 2017, werd ik op 2 augustus verkozen om hem op te volgen.

Ik wil Jan bedanken voor het feit dat hij zes jaar lang – hand in hand met onze CEO Peeter Henning – onverminderd heeft geijverd om het pad voor onze historische voertuigen te effenen zodat ze kunnen blijven schitteren als weleer.

Het is mijn taak om samen met Peeter op dit pad verder te gaan.

Ik heb een lange loopbaan in de auto-industrie. Mijn herinneringen gaan terug naar mijn begindagen bij Toyota, mijn lange carrière bij BMW – in België en daarna in het buitenland – en, in de afgelopen jaren, mijn voorzitterschap van FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en fietsfederatie.

Ik voel me bevoorrecht omdat ik bij elke nieuwe stap in mijn carrière een organisatie kon verlaten waar ik van hield, om te vertrekken naar een nieuwe uitdaging waar ik ook van ging houden. En dat geldt niet anders voor BEHVA. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de bestuurders in mij hebben gesteld.

Nu ik deze verantwoordelijkheid op me neem, heb ik het gevoel dat ik een bron van hoop ben.

De hoop dat eigenaars van historische auto’s, motoren, vrachtwagens, autobussen landbouwvoertuigen de komende jaren, waarin ons heel wat uitdagingen wachten, vol vertrouwen en eensgezind zullen kunnen ingaan. Ik ben er van overtuigd dat BEHVA zich zal profileren als beschermer van hun rechten en de vrijheid voor het uitoefenen van hun hobby.

Ik zal mij inzetten om ervoor te zorgen dat er een goed en rechtvaardig evenwicht komt tussen verplichtingen en voordelen voor de beoefening van onze hobby, samen met onze wetgever, met wie we willen samenwerken op basis van vertrouwen.

BEHVA zal blijven streven naar de beste opties voor elke eigenaar van een historisch voertuig, in de beste verstandhouding met clubs, musea en organisatoren, en in een positieve dialoog met FIVA en FIA, om op een voor alle partijen aanvaardbare manier hun dromen te blijven vervullen.

Ik wens u veel leesplezier en tot binnenkort,

 

Philippe Dehennin