2022 - Nieuwe verkeersbelasting

text-image

De Waalse regering heeft nieuwe fiscale maatregelen genomen met betrekking tot onze personenauto's en bedrijfsvoertuigen (-3,5t)

Enkel van toepassing voor de inwoners van Wallonië

O plaat en belastingen

Momenteel geldt voor elke auto van 30 jaar of ouder een forfaitaire wegenbelasting van 38,64 euro geïndexeerd (hierna "forfaitaire belasting" genoemd), ongeacht het type inschrijving (O- of normaal kenteken). Vanaf 1 januari 2022 zullen alleen voertuigen die zijn ingeschreven met een O-plaat of een gepersonaliseerde Oldtimer-plaat (plaat met de rode OLD-sticker) in aanmerking komen voor de forfaitaire belasting.

We herinneren even het gebruik van de O-plaat

  • Commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
  • Professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
  • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer door studerenden;
  • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
  • Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties,
  • proefritten binnen een straal van 3km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Zonder O-plaat zullen voertuigen van meer dan 30 jaar oud, die vanaf 2022 zullen worden geregistreerd, worden belast net zoals ieder ander voertuig, namelijk op basis van het fiscaal vermogen. Er moet ook rekening worden gehouden met de ecomalus en als die niet bekend is, zal er 600 euro forfait aangerekend worden.

Klik hier om de tarieven te raadplegen

Deze wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2022. Dankzij druk en onderhandelingen tussen BEHVA en de regering zullen deze wijzigingen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Dit betekent dat voertuigen die reeds zijn ingeschreven of die vóór 31 december 2021 zullen worden ingeschreven, de huidige belastingregeling behouden en niet door de hervorming zullen worden getroffen.

Bedrijfsvoertuigen (-3,5t) en pick-ups

Voor een nieuwe registratie, vanaf 2022, van om het even welk bedrijfsvoertuig of pick-up, nieuw of tweedehands, is ook besloten, om te voorkomen dat een particulier een bedrijfsvoertuig gebruikt om minder belasting te betalen wanneer hij of zij het enkel voor privédoeleinden gebruikt.  De belasting volgens het gewicht van het voertuig, zal voortaan alleen toegekend worden aan zelfstandigen of rechtspersonen die zijn ingeschreven in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), voor voertuigen die ten minste gedeeltelijk worden gebruikt voor de uitoefening van hun beroepsactiviteit. 

Evenmin zullen deze wijzigingen terugwerkende kracht hebben. Dit betekent dat alle voertuigen die uiterlijk op 31 december 2021 worden geregistreerd, van de huidige belastingregeling blijven genieten. 

Wat betekent dit voor onze oldtimers? Een bedrijfsvoertuig dat met een O-plaat ingeschreven werd, betaalde tot nu toe de belasting op basis van het gewicht van het voertuig.

Klik hier om de tarieven te raadplegen 

Ondanks de aangekondigde wijzigingen zal de verlaagde belasting op bedrijfsvoertuigen van toepassing blijven, d.w.z. dat elk bedrijfsvoertuig dat met een O-plaat geregistreerd staat, ook na januari 2022 onderworpen zal blijven aan de verlaagde belasting op bedrijfsvoertuigen, ongeacht het gebruik ervan.  Wij willen u eraan herinneren dat het goederenvervoer voor beroepsdoeleinden met O-platen volledig verboden is.

Al deze wijzigingen hebben alleen betrekking op voertuigen die zijn ingeschreven op naam van in Wallonië gedomicilieerde eigenaars. Voor andere regio's, klik op Vlaanderen of Brussel om de geldende wetgeving te raadplegen.

Samenvatting:

U hebt al een voertuig met een O-plaatHet is minder dan 30 jaar oudDe belasting die vanaf 30 jaar wordt geheven, is de forfaitaire belastingU hoeft niets te doen
U hebt al een voertuig met een O-plaatHet is meer dan 30 jaar oudEr wijzigt nietsU hoeft niets te doen
U hebt al een voertuig met een gewone nummerplaatHet is meer dan 30 jaar oudEr wijzigt niets. De forfaitaire verkeersbelasting blijft van toepassingU hoeft niets te doen
U hebt al een voertuig met een gewone nummerplaatHet is minder dan 30 jaar oudEr wijzigt niets, deze zal belast blijven zoals een gewoon voertuig op basis van het fiscaal vermogenIndien het voertuig meer dan 25 jaar oud is, kan je deze omzetten naar een O plaat om dan vanaf de 30ste verjaardag te genieten van de forfaitaire verkeersbelasting.
U hebt een niet ingeschreven voertuigHet is meer dan 30 jaar oudMomenteel betaal je geen verkeersbelastingIndien je deze na 1/1/2022 zal inschrijven, dan zal deze met een O plaat ingeschreven moeten worden om van de forfaitaire verkeersbelasting te genieten en om de Ecomalus te vermijden
U hebt een bedrijfsvoertuig (-3,5t) met een O plaatHet is meer dan 25 jaar oud Er wijzigt nietsDe huidige verkeersbelasting volgens het gewicht van het voertuig blijft van toepassing
U hebt een bedrijfsvoertuig (-3,5t) met een gewone plaatHet is meer dan 25 jaar oud Er wijzigt nietsDe huidige verkeersbelasting volgens het gewicht van het voertuig blijft van toepassing
U hebt een niet ingeschreven bedrijfsvoertuig (-3,5t) Het is meer dan 30 jaar oudMomenteel betaal je geen verkeersbelastingIndien je deze na 1/1/2022 zal inschrijven, dan zal deze met een O plaat ingeschreven moeten worden om van de forfaitaire verkeersbelasting te genieten

Indien u nog vragen heeft, neem contact op met sec@behva.be.

Deze website maakt gebruik van cookies

Bfov-fbva.be gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren en om je persoonlijke voorkeuren bij te houden. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze website wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analytische doeleinden of kunnen ook gebruikt worden door derden om inzicht in uw surfgedrag te genereren en daarop relevante aanbiedingen of advertenties te tonen. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.
Klik hier voor ons cookiebeleid.
Noodzakelijke en functionele Cookies
Noodzakelijk voor de technische functionering van de website (Bv. Taalkeuze onthouden, Google Recaptcha, etc.)
Ja
Nee
Analytische cookies
Verzamelt info over je surfgebruik (Bv. Hoeveel gebruikers de website bezoeken en hoeveel tijd zij gemiddeld op de website spenderen.)
Ja
Nee
Advertentie cookies
Adverteerders kunnen na jouw toestemming op basis van het surfgedrag gerichte aanbiedingen en advertenties plaatsen. (Bv. Welke producten worden er door u bekeken en/of aangeklikt.)
Ja
Nee
Mijn keuze bewaren