Motorfietsen – VANAF 2023

Technische Keuring Motorfietsen

Update 04.02.2022 :

Beslissing Vlaamse Regering 04.02.2022 :

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de technische keuring van motorfietsen, driewielers en vierwielers bij overdracht, zoals bij verkoop en na ongeval. Het gaat om de omzetting van Europese regelgeving. Het besluit voert enkel niet-periodieke technische keuringen in bij overdracht. Om de invoering en het verloop van de keuring vlot te laten verlopen, wordt ervoor gekozen om de controles voornamelijk te beperken tot essentiële veiligheidscontroles

 

De juiste inhoud en de toepassing werd nog niet bepaald voor onze oldtimers, het is enkel een goedkeuring dat er een niet-periodieke technische keuring voor motorfietsen doorgevoerd zal worden vanaf, waarschijnlijk, 2023.

Wordt door BEHVA opgevolgd

Update 01.11.2021 : Het werd momenteel uitgesteld tot 2023

Er wordt al heel lang gesproken over een technische keuring voor motorfietsen. De eerste initiatieven dateren al van het tijdperk van minister Isabelle Durant (anno 2002).

In 2019 werd BEHVA op de hoogte gesteld dat er opnieuw intenties waren, als gevolg van de Europese richtlijn 2014/45/EU. We werden dan ook nauw betrokken bij de Waalse werkgroep en zijn momenteel ook in nauw contact met de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering heeft onlangs een princiepsverklaring goedgekeurd om naar de toekomst toe (vanaf 01.01.2023) motorfietsen te onderwerpen aan een volledige keuring in de volgende gevallen:

– Op verzoek van een bevoegde persoon

– Na ongeval

– Bij herinschrijving op naam van dezelfde titularis of nieuwe eigenaar

BEHVA heeft inzage gekregen in het volledige voorstel en heeft een hele reeks opmerkingen en/of suggesties overgemaakt aan het kabinet van minister voor Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Waarschijnlijk hebben andere beroepsfederaties, zoals FEBIAC, Traxio, … intussen ook al gereageerd en zal er eerstdaags overleg gepleegd worden met iedere betrokken partij, waaronder BEHVA.

Het lobbywerk is volop aan de gang om onze historische motorfietsen te vrijwaren van periodieke keuringen.

Van zodra we meer concreet nieuws hebben, evenals van de Brusselse en de Waalse overheid, zullen we hierover communiceren.

Peter Henning

CEO BEHVA