Aanvraag douaneformulier E705

Aanvraag douaneformulier E705

DE NIEUWE APPLICATIE “E705” VERVANGT DE OUDE PROCEDURE OM EEN VIGNET 705 TE BEKOMEN

Om een voertuig in te schrijven hebt u verschillende documenten nodig. Eén daarvan was het vignet 705. De procedure bracht nogal wat tijd en verplaatsingen met zich mee. Vanaf nu is dit verleden tijd. U kan alles online afhandelen via de nieuwe applicatie in myminfin.

Hoe gaat u te werk?

Welke documenten hebt u nodig?

Zorg dat u de volgende documenten bij de hand hebt om de aanvraag in te dienen

a) factuur of verkoopsovereenkomst

b) copie recto verso van uw identiteitskaart

c) oud inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar *

* Indien u geen oud inschrijvingsbewijs bezit, dan dient u eerst bij de lokale politie een verklaring af te leggen van het verlies boorddocumenten

Indien de politie vaststelt dat het om een voertuig gaat dat ooit in België ingeschreven geweest is, dan leveren ze een attest af met de vermelding van merk, type, eerste datum van ingebruikname en vooral laatst toegekende nummerplaat.

Dit attest vervangt dan het oude verloren inschrijvingsbewijs waarmee u naar de keuring kan gaan of rechtstreeks naar de verzekeraar (indien het om een motorfiets gaat motorfietsen).

Indien de politie niet kan nagaan of het voertuig ooit in België ingeschreven werd, dan moet je de aanvraag bij de douane indienen.

Aanvraag indienen bij de douane

– u kan de aanvraag online indienen :

U kan hier de handleiding downloaden

– u kan nog steeds naar een douanekantoor gaan

U kan hier de lijst raadplegen

Indien het niet zou lukken om hetzij een attest van verlies te bekomen bij de politie, noch een E705 bij de douane, dan raden we u aan om onze partner en specialist in douaneformaliteiten VDB Transit te contacteren : Klik hier.

Ik heb nog een oud vignet 705 liggen. is dit nog geldig?

Ja, het vignet 705 blijft geldig.