FIVA Identity Card (FIVA-Paspoort)

FIVA Identity Card (FIVA-Paspoort)

Belangrijke mededeling!
Nieuwe procedure sinds 01.04.2021

Om te kunnen deelnemen aan evenementen georganiseerd onder het vaandel van de FIVA, moet uw voertuig voorzien zijn van een FIVA IDENTITY CARD, beter gekend als het FIVA Paspoort.

BEHVA vzw is de nationale vertegenwoordiger in België van deze internationale federatie en mag dus een FIVA ID Card afleveren, voor zover het voertuig ingeschreven is onder een Belgische nummerplaat.

Indien het voertuig ingeschreven is in het buitenland, dan dient er contact genomen te worden met de nationale vertegenwoordiger van de FIVA in dat bepaald land.

 

Sinds 01/04/2021, heeft de FIVA de aanvraagprocedure om een FIVA ID Card te bekomen volledig gewijzigd.

Alles dient nu exclusief te gebeuren via hun website https://applications.fiva.org/ 

Het aanvraagformulier dat online ingevuld moet in het Engels ingevuld worden.

U moet ongeveer 55 verplichte vragen beantwoorden.

We vestigen er uw aandacht op dat indien je op bepaalde vragen niet kan antwoorden, het bijna onmogelijk wordt om naar een volgende stap te gaan.

Uw aanvraag zal enkel door BEHVA kunnen behandeld worden van zodra alle verplichte velden ingevuld werden, en dat alle foto’s en documenten toegevoegd werden. BEHVA ontvangt dan een notificatie om het dossier te behandelen. U dient dus na te gaan of u wel degelijk nood hebt aan een FIVA Identity Card, zoals bvb voor een deelname aan de Mille Miglia, Villa d’Este, … of dat u voldoende heeft met een BEHVA identificatiefiche , een aanvraag die eenvoudiger is en sneller afgehandeld wordt.