Aanvraag attest voor bromfietsen

AANVRAAG ATTEST VOOR BROMFIETSEN VAN +25 JAAR OUD MET HET OOG OP DE INSCHRIJVING

 

Algemeenheden

a) Verklaring van de aanvrager

De aanvrager bevestigt op zijn eer dat alle gegeven antwoorden, voor zover ze gekend zijn, correct zijn en hij verbindt zich ertoe om elke wijziging dat aan het voertuig zal aangebracht worden kenbaar te maken aan de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen.

Het door de BEHVA afgeleverde attest wordt uitgereikt onder de uitsluitende verantwoordelijk-heid en aansprakelijkheid van de aanvrager, die alleen instaat voor de waarachtigheid van de door hem verstrekte gegevens voor het bekomen van het attest.

De aanvrager zal de BEHVA vrijwaren voor om het even welke aanspraak of vordering, uitgaande van derden, met betrekking tot het uitgereikte attest, haar inhoud of haar bewijskracht.

Het attest zal nooit kunnen beschouwd worden als een door de BEHVA gegeven authentificatie van de door de aanvrager verstrekte gegevens.

 

b) Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De BEHVA vzw respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

 

c) Betaling

De betaling dient op voorhand te gebeuren via het rekeningnummer van de BEHVA:

BNP Paribas Fortis – IBAN BE83 0012 6534 7115 – BIC GEBABEBB

Mededeling : Naam + voornaam van de aanvrager + merk/type voertuig

 

 

 

 

U vindt geen antwoord op uw vraag