Technische keuring in Vlaanderen

Technische keuring Motorfietsen > 125cc

Sinds 1 januari 2023 moeten ook motorfietsen van meer dan 125 cc een niet-periodieke technische keuring ondergaan.

Zie details hier

Periodieke technische keuring

Sinds 20 mei 2018 is er voor bepaalde oldtimers met een O-nummerplaat een verplichte periodieke oldtimerkeuring.

Officiële website Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/periodieke-oldtimerkeuring

Wetgeving – nieuwe richtlijn op 01.11.2022

De wettelijke richtlijnen voor de oldtimerkeuring staan beschreven in de nieuwe instructie die onderaan deze pagina kan gedownload worden.

Voorwaarden

De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht voor voertuigen

– van de categorie M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)

– die al meer dan 25 jaar in gebruik genomen zijn én die ingeschreven zijn onder een O-nummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een rood OLD-vignet.

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimerkeuring:

– Voertuigen van voor 1 januari 1926

– voertuig voor traag vervoer

– voertuig uitgerust met rupsbanden.

– voertuig van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R.

Hoe vaak moet een oldtimer naar de periodieke keuring?

Een voertuig

– vanaf 25 tot 30 jaar: periodieke oldtimerkeuring jaarlijks (normale periodiciteit).

– vanaf 30 t.e.m. 50 jaar: periodieke oldtimerkeuring om de 2 jaar.

– ouder dan 50 jaar: periodieke oldtimerkeuring om de 5 jaar.

De termijn waarbinnen uw oldtimer naar de periodieke keuring moet, kan worden ingekort naar aanleiding van specifieke keuringen (bijv. geldigheid van het LPG-reservoir, de dichtheidsbeproevingstest bij een LPG- of CNG-installatie, de koppelingsinrichting voor M1-voertuigen*…).

 

FAQ

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen

Mijn voertuig is nog niet ingeschreven, moet ik naar de keuring gaan?

Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring ondergaan.

Mijn voertuig is ingeschreven, wanneer moet ik naar de keuring gaan?

Alle voertuigen van 25 tot 30 jaar oud en die voor 20.05.2018 reeds ingeschreven waren met een O-plaat, dienden zich in 2019 al aan te bieden.  Zij die dit niet hebben gedaan, raden we aan om zich zo vlug mogelijk in regel te stellen.

Alle voertuigen van +30 jaar oud en die reeds ingeschreven waren voor 20.05.2018, dienen zich in de loop van 2020 aan te bieden en dit volgens de datum van eerste ingebruikname.

Voorbeeld : uw auto is voor de eerste keer in gebruik genomen op 15.07.1964, dan zal je opgeroepen worden om de auto aan te bieden tussen 15.05.2020 en 15.07.2020.

Krijg ik een oproeping om met mijn oldtimer naar de keuring te gaan?

U krijgt een groene kaart (= oproepingskaart) om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproepingskaart hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. Het is uw taak om zelf de vervaldatum van het keuringsbewijs in het oog te houden.

Wat als ik mij niet zou aanbieden of later dan de vooropgestelde referentiedatum zou gaan?

Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen, zie Tarieven technische keuring.

Het niet aanbieden van een voertuig heeft ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete.

Ik heb een probleem met een keuringsstation of ga niet akkoord met hun beslissing, wat kan ik ondernemen?

U mag steeds onze federatie contacteren.  We raden uw aan om het formulier te downloaden, in te vullen en ons samen met de gevraagde documenten en/of foto’s door te mailen naar sec@behva.be (opgelet max 10 MB per mail aub).  BEHVA zal u dan trachten te helpen.

Is het toegelaten om de oldtimer te voorzien van een elektrische motor?

Sinds 1 april 2021 wordt deze mogelijkheid aangeboden via de instructie die het volgende bepaalt:

In het geval de verbrandingsmotor vervangen werd door een elektrische motor(en) moet het voertuig in het bezit zijn van a) een geldig en volledig rapport dat de volledige ombouw duidelijk vermeldt en dat bevestigt dat het voertuig verkeersveilig is en b) een geldig en volledig testrapport cfr. VN/ECEreglement nr. 100. Beide rapporten zijn opgesteld door een bij de Europese Commissie aangemelde erkende technische dienst en ze vermelden het chassisnummer van het voertuig.

Wat met het historisch karakter zoals dit van toepassing is in Wallonië?

In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit niet van toepassing!

Tarieven technische keuring Vlaanderen?

zie https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen/tarieven-technische-keuring

Documenten om te downloaden

Geen antwoord gevonden op uw vraag?