Onzer federatie

Wie is BEHVA?

De BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association) is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van historische voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.

Opdat onze volgende generaties de vruchten zouden kunnen plukken van onze inspanningen voor het behoud van de authentieke elementen van ons historisch patrimonium en de aanverwanten hiervan – documenten, voortkomend uit onderzoek, folders, affiches,…- is het nodig om richtlijnen en instructies op te stellen.

De historische voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden. Dit kan door de aanpassing van de wetgeving, van bepaalde politieke ideeën of door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en internationale overheden.

Aangesloten Clubs

Aangesloten leden

Actief Sinds