Schrapping nummerplaat

Schrapping nummerplaat

Vanaf 6 januari 2020, is er naast de gebruikelijke postpunten en postkantoren een nieuwe mogelijkheid om een kentekenplaat te deponeren.

ommige postkantoren zullen worden uitgerust met een verzamelbox. Deze boxen zullen gedurende een langere tijdsspanne toegankelijk zijn.

Voor de openingstijden en de locatie van de dichtstbijzijnde verzamelbox, ga naar : www.bpost.be/nummerplaten

De kentekenplaten worden dagelijks opgehaald, behalve in het weekend en op feestdagen. De schrappingsdatum is de werkdag na de ophaling. Een schrappingsattest wordt per post verstuurd.

De officiële kentekenplaat (met DIV-zegel) moet onverpakt en niet geplooid, worden gedeponeerd, zonder enig ander document.

OPGELET: op 31/03/2020, zullen de verzamelboxen in de DIV- antennes verdwijnen! Het zal niet langer mogelijk zijn om een te schrappen kentekenplaat in een DIV- antenne af te geven. .

PS : zie ook de bijlagen : folder bpost + affiche.

Team DIV

Documenten om te downloaden

U vindt geen antwoord op uw vraag