Fiscaliteit in Vlaanderen

Algemeenheden

Officiële website Fiscaliteit Vlaanderen

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/verkeersbelastingen

Inleiding

De meeste antwoorden vindt u rechtstreeks via de officiële homepage van Vlaanderen

FAQ

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen inzake oldtimers

Aan wie moet ik de verkeersbelasting betalen?

Vroeger werd de verkeersbelasting beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds de Zesde Staatshervorming werd deze bevoegdheid overgeheveld naar de Gewesten. Dit betekent dat u de aanvraag tot het betalen van de verkeersbelasting zal betalen aan het Gewest waar uw voertuig officieel werd ingeschreven.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse verkeersbelasting voor mijn oldtimer in het Vlaams Gewest?

In het kader van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn oldtimers voertuigen die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer werden gebracht. Voor oldtimers geldt een forfaitair tarief dat overeenkomt met de minimale jaarlijkse verkeersbelasting.

De leeftijd van een voertuig wordt niet bepaald door het bouwjaar van een voertuig, maar door de eerste inschrijving: de leeftijd is het aantal jaar vanaf de eerste inverkeerstelling.

In Vlaanderen geldt de regel dat alle oldtimers met een 1e datum van ingebruikname van voor 01.01.1993 (dus tot en met 31.12.1992) blijven genieten van de forfaitaire verkeersbelasting. Deze vanaf 1993 moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben! 

Vanaf het aanslagjaar 2023 wordt de nieuwe forfaitaire jaarlijkse verkeersbelasting verhoogd naar 99,90 EUR, een bedrag dat ook jaarlijks geïndexeerd zal worden.  Voor de oldtimermotorfietsen wordt het bedrag gelijkgesteld aan de moderne motorfietsen, namelijk 61,50 EUR. 

Hoeveel bedraagt de Belasting op Inverkeersstelling (BIV)?

Dit hangt af van de regio waar u woonachtig bent.

Voor de inwoners van het Vlaams Gewest wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd en bedraagt sinds 01.07.2020 45.56 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden. Enkel voor motorfietsen bedraagt de BIV forfaitair 61,50 EUR.

Voor de inwoners van het Brussels en Waals Gewest wordt het bedrag van 61,50 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

Kan ik een simulatie uitvoeren om het juiste bedrag te kennen?

Ja dit kan eenvoudig via https://belastingen.fenb.be/ui/public/vkb/simulatie

Moet ik de Bijzondere Inverkeersbelasting opnieuw betalen bij een herinschrijving om naam van dezelfde titualris?

Neen, de BIV is enkel verschuldigd bij elke inschrijving op naam van een nieuwe titularis, voor zover er ooit al eens een BIV op dit voertuig betaald werd.

Ik bezit een oldtimer van meer dan 3,5 ton, moet ik dan een OBU aan boord hebben?

Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen. Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.

Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.

Meer info via https://www.vlaanderen.be/kilometerheffing

Mijn oldtimer is uitgerust met een LPG-installatie. Moet ik hiervoor de aanvullende verkeersbelasting betalen?

Voor alle voertuigen uitgerust met een LPG installatie dient de aanvullende verkeersbelasting betaald te worden volgens volgend overzicht.

  • Max. 7 PK: 89,16 €
  • Van 8 tot 13 PK: 148,68 €
  • Meer dan 13 PK: 208,20 €

U vindt geen antwoord op uw vraag