Invoerrechten

Invoerrechten van een oldtimer

Indien je een oldtimer koopt in het buitenland dan moet je, vooraleer deze te kunnen inschrijven in België, een aangifte bij de douane doen om het voertuig officieel in te voeren in België.

Hoe moet ik de invoer regelen?

Je moet een document E705 aanvragen.  Op zich geen moeilijke procedure

Klik hier om de procedure te raadplegen.

Moet ik invoerrechten betalen?

Een veel gestelde vraag en vooral hoeveel zal ik moeten betalen.

Voor voertuigen die afkomstig zijn van binnen de Europese Unie, hoef je geen invoerrechten te betalen.

Daarentegen, voor voertuigen van buiten de Europese Unie, zijn er soms wel degelijk invoerrechten en BTW te betalen.

Hoeveel?  Hangt van het voertuig af.  Er bestaat een goedkoper tarief à 6% maar dan moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden, zo niet is het 10 % invoerrechten + 21 % BTW.

Hieronder de manier waarop de douane zal bepalen aan welk tarief de invoer zal gebeuren en dit werd bereikt door onderhandelingen samen met BEHVA

Definitief akkoord inzake het tarief voor de invoer van oldtimers in België

Dit bericht is enkel van toepassing voor de invoer van oldtimervoertuigen uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort (ook geldig voor Zwitserland).

Een oldtimer invoeren aan enkel 6% BTW of aan 10% invoerrechten + 21 % BTW, het was tot op heden een oud zeer wat aanleiding gaf tot regelrechte discussies met douanediensten.  Ook liep België uiteindelijk heel wat geld mis, omdat door de eigen onduidelijke regelgeving heel wat oldtimers uiteindelijk ingevoerd werden via Nederland, Frankrijk, …

In 2014 had BEHVA al een akkoord bereikt met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om het tarief van 6% toe te passen voor oldtimervoertuigen, mits ze voldeden aan een aantal criteria.  Er werd toen ook afgesproken om het akkoord na drie jaar te evalueren en desgevallend aan te passen.

De evaluatie tussen 2014 en heden heeft ertoe geleid dat er een totaal nieuwe circulaire tot stand gekomen is die heel wat onduidelijkheden wegwerkt.

De BEHVA is dan ook verheugd te kunnen melden dat zij een een definitief akkoord bereikt heeft teneinde een uniforme behandeling te bekomen.

Hieronder vindt u het stappenplan dat de douanier op een eenvoudige manier zal toelaten om zijn beslissing te nemen.

Droit d'importation

We starten bij de invoer en het voorleggen van de nodige boorddocumenten van het voertuig.  De douanier gaat het voertuig aftoetsen aan de drie criteria die in de circulaire hernomen worden ( zie punt 3 van de circulaire)

Indien het voertuig voldoet aan de drie criteria samen en is er geen twijfel, dan zal het voertuig ingevoerd worden aan 6%.

Maar indien het voertuig niet voldoet aan de drie criteria, dan zal het niet aanzien worden als een invoer à 6% BTW, maar wel aan 10% invoerrechten + 21 % BTW.

Voldoet het voertuig wel aan de drie criteria samen, maar heerst er toch nog enige twijfel, dan zal het voertuig bijkomend afgetoetst worden aan 4 criteria (zie punt 4 van de circulaire) om dan uiteindelijk tot de beslissing te komen.

Wie bepaalt of het voertuig origineel is of niet?

Het zal niet voor elke douanier mogelijk zijn om met zekerheid te bepalen of een voertuig al dan niet origineel is.  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is zich hiervan bewust en zal nauwer samenwerken met BEHVA om in geval van twijfel een advies van onze federatie te bekomen.

Waar wind ik een douanekantoor?

Indien je persoonlijk naar een douanekantoor wenst te gaan dan dien je weliswaar een afspraak te maken.

Klik hier om de douanekantoren te raadplegen

 

Documenten om te downloaden