LEZ Stad Gent

Officiële website LEZ Stad Gent

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, werd de Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen mogen de zone niet langer inrijden.

U vindt alle informatie betreffende de Low Emission Zone van de Stad Gent via onderstaande link

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020

Info van uw federatie 

Sinds de invoering van de LEZ in België heeft uw federatie allerhande acties ondernomen bij onze politieke overheden.  

 

FAQ

Hieronder vind je enkele antwoorden en/of shortlinks voor de meest relevante vragen

 

Quid voor de oldtimers?

De Vlaamse toegangsvoorwaarden bepalen wanneer een voertuig toegang heeft tot een lage-emissiezone. Oude voertuigen stoten relatief veel vervuilende stoffen uit en vallen daarom buiten de categorieën van toegelaten voertuigen. Wel is in de Vlaamse regelgeving voorzien dat de lokale overheid toch een toelating tegen betaling kan verlenen aan voertuigen ouder dan 40 jaar.

De Stad Gent maakt van die mogelijkheid gebruik om voertuigen ouder dan 40 jaar toelating te verlenen om de lage-emissiezone in te rijden. Een O-plaat voor oldtimers maakt geen verschil: alleen de leeftijd van het voertuig telt.

Oude voertuigen tussen 25 en 40 jaar vallen niet onder de uitzondering. Voor die wagens kan je tot 8 keer per jaar een LEZ-dagpas kopen om de zone in te rijden.

Ook als je slechts een keer met je oldtimer de stad wil in- of uitrijden moet je aan de toelatingsvoorwaarden van de LEZ voldoen. In de lage-emissiezone staan er slimme camera’s die je nummerplaat lezen op het moment dat je er voorbij rijdt. Of je de stad in- of uitrijdt maakt niet uit.  

Mag mijn voertuig de LEZ Gent binnen?

Het is niet altijd simpel om te weten of uw voertuig nu al dan niet nog toegelaten is in de LEZ Gent.  Daarom werd er een Check-tool geïnstalleerd op de officiële homepage van de LEZ Gent

Klik hier om deze te raadplegen

Hoe kan ik een LEZ-dagpas aankopen?

U kan maximaal 8 keer per jaar een LEZ-dagpas aankopen

Klik hier om deze tijdig aan te kopen

 

 

U vindt geen antwoord op uw vraag