Nationale en regionale lobbying

Inleiding

De belangrijkste bestaansredenen van BEHVA zijn de verdediging van de rechten van de gebruikers van historische voertuigen en de instandhouding van het daarmee verbonden erfgoed.

Op regelgevend vlak gebeurt dit in de richting van de Belgische overheid, maar ook op Europees vlak via de FIVA, waar alleen de BEHVA deze in België vertegenwoordigt.

Met de zesde staatshervorming werden nieuwe bevoegdheden op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid overgedragen van het federale niveau naar de drie gewesten: Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

Bijgevolg zijn sinds 2014 de technische reglementering, de fiscaliteit, het milieu, enz. gewestelijke bevoegdheden geworden, terwijl de inschrijving van voertuigen een federale bevoegdheid blijft. Lobbyactiviteiten moeten nu worden uitgevoerd op 4 machtsniveaus, elk geleid door verschillende politieke meerderheden. BEHVA blijft een adviesorgaan, en de uiteindelijke beslissingen worden door de respectieve politieke machten genomen.

De drie gewesten en de federale regering werken momenteel aan de evolutie van verschillende reglementeringen, zowel op fiscaal, technisch, … vlak, en BEHVA blijft, meer dan ooit, actief in de verdediging van het historische voertuig en zijn leden.

Dit wil echter niet zeggen dat er steeds eenzelfde reglementering tot stand komt voor hetzelfde onderwerp, niettegenstaande we voor elk dossier dezelfde argumentatie gebruiken of voorstellen.

Ook hangt het dikwijls af van de samenstelling van de gewestregering die nogal van kleur verandert volgens het gewest

Hieronder vindt u een overzicht van de dossiers waaraan BEHVA momenteel werkt

Federale regering

Overzicht van de lopende dossiers

Leeftijd historische voertuigen

Klik hier

update 22.11.2021

Verbetering Franse vertaling (woon-school verkeer)

Klik hier

update 22.11.2021

Behoud oud inschrijvingsbewijs

Info volgt

Toekomst historische voertuigen - BEHVA Charter

Info volgt

Toekomst historische voertuigen - de BEHVA Identificatiefiche

Info volgt

Toekomst historische voertuigen - de H-nummerplaat

Info volgt

Toekomst historische voertuigen - de collectienummerplaat

Info volgt

Toekomst historische voertuigen - de testrittenplaat

Info volgt

Oldtimer lijnbussen en toeristische autocars

Info volgt

Het H-rijbewijs

Info volgt

Vlaamse regering

Overzicht van de lopende dossiers

Low Emission Zone

Info volgt

Fiscaliteit : nieuw voorstel M. Diependaele

Klik hier

update 28.09.2021

Technische keuring

Klik hier

update 17.01.2022

Technische keuring motorfietsen

Info volgt

Youngtimers

Info volgt

Retrofit

Info volgt

Waalse regering

Overzicht van de lopende dossiers

Low Emission Zone

Info volgt

Fiscaliteit : nieuwe regelgeving 2022

klik hier

update 01.01.22

Technische keuring

Info volgt

Technische keuring motorfietsen

Info volgt

Youngtimers

Info volgt

Retrofit

Info volgt

Brusselse regering

Overzicht van de lopende dossiers

Low Emission Zone

Info volgt

Fiscaliteit

Info volgt

Technische keuring

Info volgt

Technische keuring motorfietsen

Info volgt

Youngtimers

Info volgt

Retrofit

Info volgt