BEHVA Identificatiefiche

BEHVA Identificatiefiche

De BEHVA lanceerde in januari 2013 haar eigen identificatiefiche die elke oldtimerliefhebber zou moeten bezitten voor elke oldtimer.

De Belgian Historic Vehicle Association vzw (BEHVA) is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van oude voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.

De volgende generaties zullen de vruchten kunnen plukken van deze authentieke elementen van het historisch patrimonium, dank zij  het onderhouden van deze oude voertuigen, de toebehoren ervan en de documenten voortkomend uit onderzoek evenals folders, door het opstellen van richtlijnen, normen en instructies.

De oude voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden; dit kan tot uiting komen via wetgeving, aanpassing van bepaalde politieke ideeën, hetzij door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en internationale overheden.

De promotie van de cultuur van de oude voertuigen zal gebeuren door middel van communicatie, organisatie van evenementen, forums en nationale seminaries. De BEHVA zal officieel de acties erkennen die haar ideeën ondersteunen.

De BEHVA verdedigt de belangen van de liefhebbers van oude voertuigen bij de Belgische overheden, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk niveau.

De BEHVA beschermt het industrieel erfgoed waar de oude voertuigen bij betrokken zijn.

Om de liefhebbers optimaal te verdedigen, is het van uitermate belangrijk dat de BEHVA in het bezit gesteld wordt van de juiste gegevens van het oldtimerpark.

Waarom een BEHVA ID Card?

De BEHVA ID Card zal dienen om:

 • de historiek van een oldtimer te kunnen opsporen en opvolgen
 • de oldtimer voor eens en voor altijd te registreren in een database beheerd door de BEHVA.
 • de oldtimer registreren als deel van het industrieel erfgoed
 • de oldtimer registreren om administratieve redenen, teneinde op een correcte manier te antwoorden naar de Belgische overheden, zowel op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak.
 • de nieuwe eigenaars helpen bij verlies van de boorddocumenten
 • de nieuwe eigenaars informeren aangaande de eventuele wijzigingen die het voertuig ondergaan heeft
 • bescherming van de historiek van de voertuigen voor de volgende generaties
 • deelnemen aan rally’s onder het vaandel van de BEHVA

Voor welke voertuigen is de Identificatiefiche van toepassing?

De BEHVA Identificatiefiche is geldig voor alle categorieën van oldtimers volgens de in voege zijnde wetgeving.

Geldigheid van de BEHVA Identificatiefiche?

De BEHVA Identificatiefiche is nominatief en zal enkel hernieuwd worden bij wijziging van eigenaar of indien er aanpassingen moeten aangebracht worden.

Identificatiefiche – Technische gegevens

Formaat :A5 – Recto Verso

Specificaties : Nummer van de Identificatiefiche – Barcode met chassisnummer – Kleurenfoto van het voertuig (3/4 zicht) – Identificatie van het voertuig

Levering : Via gewone zending in een BEHVA Mapje

Tarieven?

 • Prijs voor de aanvrager die lid is van een club aangesloten bij de BEHVA: 150,00 EUR*
 • Prijs voor de aanvrager die Supporter is bij de BEHVA : 150,00 EUR*
 • Prijs voor de aanvrager die geen lid is van een club aangesloten bij de BEHVA noch Supporter bij de BEHVA is : 200,00 EUR*
 • Prijs voor het bekomen van een duplicaat: 50,00 EUR*

De betaling dient op voorhand uitgevoerd te worden op de bankrekening van de BEHVA:

BNP Paribas Fortis
IBAN  BE83 0012 6534 7115
BIC GEBABEBB

Hoe kan u een BEHVA identificatiefiche aanvragen?

FAQ – Vragen en Antwoorden

Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens?

De BEHVA vzw respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wat met het FIVA paspoort?

De FIVA Identity Card, FIVA-paspoort genoemd, wordt niet aanvaard door de Belgische overheid omdat deze enkel Frans- en Engelstalig is.  Niettegenstaande zal deze blijven bestaan voor de liefhebbers die deelnemen aan rally’s en/of evenementen onder het vaandel van de FIVA.  De aankoop van een FIVA-paspoort is dubbel zo duur dan de BEHVA Identificatiefiche.

Welk voordeel zal de BEHVA Identificatiefiche bieden?

De BEHVA Identificatiefiche zal ons een betere bescherming bieden naar de toekomst toe, denk maar aan de Low Emmission Zones die steden zullen invoeren, verschil in taxatie, …  We kunnen maar beter voorkomen met een goed systeem dat bescherming biedt aan de oldtimers dan genezen.

Meer nog, uw oldtimer wordt ‘voor eeuwig’ geregistreerd.  Dit zal ons op lange termijn toelaten om:

 • u te helpen bij verlies van documenten
 • u te informeren aangaande de gegevens van een reeds gekend voertuig bij de BEHVA, bijvoorbeeld bij de aankoop van een oldtimer, meer bepaald of deze wijzigingen ondergaan heeft, of het handelt om een replica of een origineel voertuig, …
 • correcties aan te brengen in het DIV repertorium, waar we geregeld talrijke fouten ontdekken
 • uw oldtimer te laten erkennen als ‘beschermd voertuig’ door de BEHVA.

Is een fysische controle van het voertuig noodzakelijk?

De aanvraag gebeurt op een verklaring op erewoord en bij ontvangst van de aanvraag, zal de BEHVA de inhoud van het dossier en de gegeven antwoorden controleren.  De BEHVA kan bijkomende uitleg opvragen en desgevallend verzoeken om het voertuig fysisch te controleren

 

WACHT NIET TOT MORGEN LATEN WE SAMEN DE TOEKOMST VRIJWAREN

VRAAG VANDAAG NOG EEN IDENTIFICATIEFICHE AAN VOOR UW OLDTIMER