Clubdocumenten

BA Uitbating Clubs

Elke club aangesloten bij BEHVA geniet voortaan van een BA Uitbating Club verzekering aangeboden door onze federatie.

U vindt hieronder de nodige documenten terug die u een overzicht geven van wat al dan niet gedekt wordt door deze verzekering.

Voor alle bijkomende informatie : contact@nl.behva-insurance.be