Een probleem melden bij een technische keuring

a) Verklaring van de aanvrager

De aanvrager bevestigt op zijn eer dat alle gegeven antwoorden en bijgevoegde documenten, voor zover ze gekend zijn, correct zijn.

 

BEHVA zal het dossier bespreken met de overheid, het eventueel betrokken keuringstation, of desgevallend het dossier op de agenda plaatsen van het overlegcomité waar we als federatie een advies geven.

 

BEHVA zal de eigenaar op de hoogte houden van het verloop/beslissing van het dossier.

 

b) Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

BEHVA respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens