Inslaan van het chassisnummer

Inslaan van het chassisnummer

Hoe bekom je een vergunning voor het inslaan van een chassisnummer ?

Problematiek

Dikwijls worden liefhebbers geconfronteerd met de melding van de Code 3 op het keuringsbewijs. (beperkte geldigheid tot 3 maanden). (validité réduite de 3 mois).

Oorzaak hiervan is dat het chassisnummer gedeeltelijk onleesbaar geworden is of helemaal onbestaande is. Dit laatste komt voor bij voertuigen die geproduceerd werden in Groot-Brittannië of die voorzien waren voor de onmiddellijke uitvoer naar de Verenigde Staten. Deze voertuigen zijn niet voorzien van een (geldig) chassisnummer, en krijgen bijgevolg de code 3 op het keuringsbewijs. Cette dernière est souvent le cas pour des véhicules construits en Grande-Bretagne ou des véhicules qui à l’origine étaient prévus pour l’exportation immédiate vers les Etats-Unis. Ces véhicules ne sont pas pourvus d’un n° de châssis (valable), et reçoivent par conséquent le code 3 sur le certificat de visite.

Code 3 houdt in dat er enkel administratieve tekortkomingen zijn die in orde gebracht moet worden binnen de drie maande.

In het Technisch Reglement (KB 15.03.1968) staat dat een chassisnummer enkel door de constructeur, de mandataris of door een behoorlijk gemachtigde persoon goed leesbaar ingeslagen dient te worden. Niemand anders mag het chassisnummer inslaan, uitwissen of wijzigen.

Chassisnummer van uw wagen opnieuw inslaan

https://www.vlaanderen.be/chassisnummer-van-uw-wagen-opnieuw-inslaan#aanvraagprocedure

Wat met de oldtimers?

In Vlaanderen en Brussel

– Voertuigen met datum eerste inschrijving voor 15.06.1968: :
Bij (her)inslaan van het chassisnummer is altijd een attest van de constructeur, mandataris of overheid (indien constructeur of mandataris niet bestaat) noodzakelijk.


Een attest van (her)inslaan van het chassisnummer is niet nodig voor voertuigen die tot op datum van 20 mei 2018 het oldtimerstatuut hebben behaald. In het geval van vermoeden van fraude kan een attest steeds geëist worden.

Voertuigen met datum eerste inschrijving vanaf 15.06.1968 : :

De regels die van toepassing zijn op recente voertuigen zijn ook hier van toepassing (attest (her)inslaan chassisnr., vermoeden van fraude, …).

In Wallonië

– Voertuigen met datum eerste inschrijving voor 15.06.1968: :
In het geval er twijfel bestaat inzake identificatie zal er een dossier opgemaakt worden t.a.v. de regionale overheidsdienst.


Voertuigen met datum eerste inschrijving vanaf 15.06.1968 : :

De regels die van toepassing zijn op recente voertuigen zijn ook hier van toepassing (attest (her)inslaan chassisnr., vermoeden van fraude, …).

 

Adressen regionale overheidsdiensten

Voor Vlaanderen:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Cel Homologatie en Technische Keuring

Koning Albert II-laan 20, bus 2 – 1000 Brussel

Tel. : 02 553 72 57

URL : www.mobielvlaanderen.be en/of www.departement-mow.vlaanderen.be

Contactpunt (particulieren en/of vragen en klachten) : www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

e-mail : Homologatie@vlaanderen.be

Voor Brussel:

Directie Verkeersveiligheid Vooruitgangstraat 80, bus 1 – 1035 Brussel

URL : www.mobielbrussel.irisnet.be of www.bruxellesmobilite.irisnet.be

Tel. : 0800 94 001

e-mail: homologatie@gob.irisnet.be of homologation@sprb.irisnet.be

Voor Wallonië:

Direction générale de la Mobilité et des voies hydrauliques, Département de la stratégie de la mobilité – 1er étage

Boulevard du Nord 8 – 5000 Namur

e-mail : controle.technique.automobile@spw.wallonie.be