Brussels hoofdstedelijk gewest

Officiële website Brussels Fiscaliteit

https://fiscalite.brussels/taxes-de-circulation

Inleiding

Sinds 1 januari 2020 heeft Brussel Fiscaliteit de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting overgenomen. Het gaat om belastingen op het gebruik van de openbare weg door gemotoriseerde voertuigen.

De meeste antwoorden vindt u rechtstreeks via de officiële homepage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

FAQ

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen inzake oldtimers

Aan wie moet ik de verkeersbelasting betalen?

Vroeger werd de verkeersbelasting beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Sinds de Zesde Staatshervorming werd deze bevoegdheid overgeheveld naar de Gewesten. Dit betekent dat u de aanvraag tot het betalen van de verkeersbelasting zal betalen aan het Gewest waar uw voertuig officieel werd ingeschreven.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse verkeersbelasting voor mijn oldtimer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

In het kader van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn oldtimers voertuigen die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer werden gebracht. Voor oldtimers geldt een forfaitair tarief dat overeenkomt met de minimale jaarlijkse verkeersbelasting.

De leeftijd van een voertuig wordt niet bepaald door het bouwjaar van een voertuig, maar door de eerste inschrijving: de leeftijd is het aantal jaar vanaf de eerste inverkeerstelling. Een voertuig is dus een oldtimer in het aanslagjaar 2020 als het meer dan 25 jaar geleden voor het eerst werd ingeschreven.

Opgelet: de leeftijd waarop een voertuig als oldtimer wordt beschouwd, wordt in de komende jaren geleidelijk opgetrokken van 25 naar 30 jaar.

In het aanslagjaar 2021 moet hij meer dan 26 jaar geleden voor het eerst ingeschreven zijn. In 2022 meer dan 27 jaar. In 2023 meer dan 28 jaar. In 2024 meer dan 29 jaar. In 2025 meer dan 30 jaar. 

Conclusie : alle voertuigen met een datum van eerste ingebruikname van voor 01.01.1996, zullen van de forfaitaire belasting blijven genieten, deze voor de eerste maal ingeschreven sinds deze datum moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

De berekening wordt steeds gemaakt op basis van de datum van eerste ingebruikname.

Hoeveel bedraagt de Belasting op Inverkeersstelling (BIV)?

Dit hangt af van de regio waar u woonachtig bent.

Voor de inwoners van het Vlaams Gewest wordt het bedrag van 43,71 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

Voor de inwoners van het Brussels en Waals Gewest wordt het bedrag van 61,50 € bij de eerste betalingsaanvraag van de verkeersbelasting toegevoegd worden.

Moet ik de Bijzondere Inverkeersbelasting opnieuw betalen bij een herinschrijving om naam van dezelfde titualris?

Neen, de BIV is enkel verschuldigd bij elke inschrijving op naam van een nieuwe titularis, voor zover er ooit al eens een BIV op dit voertuig betaald werd.

Ik bezit een oldtimer van meer dan 3,5 ton, moet ik dan een OBU aan boord hebben?

Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen. Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.

Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.

Meer info via https://fiscalite.brussels/prelevement-kilometrique-pour-les-poids-lourds-2016

Mijn oldtimer is uitgerust met een LPG-installatie. Moet ik hiervoor de aanvullende verkeersbelasting betalen?

Voor alle voertuigen uitgerust met een LPG installatie dient de aanvullende verkeersbelasting betaald te worden volgens volgend overzicht.

  • Max. 7 PK: 89,16 €
  • Van 8 tot 13 PK: 148,68 €
  • Meer dan 13 PK: 208,20 €

U vindt geen antwoord op uw vraag