Tuning

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C − 2010/14061]

12 MAART 2010. — Ministeriële Omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen (cat. M1) In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 april 2009 (hierna : koninklijk besluit van 15 maart 1968), wordt bepaald in artikel 14, § 1, 3. : « Het in het verkeer brengen op de openbare weg van een voertuig van de categorieën M, N, O, T, C, R en S dat niet in alle opzichtenovereenkomt met het goedkeuringscertificaat is verboden. ».

Raadpleeg hieronder de volledige tekst.

Documenten om te downloaden

U vindt geen antwoord op uw vraag