Onze leden

Clubs

Meer dan 500 clubs zijn aangesloten bij BEHVA en ze vertegenwoordigen niet minder dan 40.000 liefhebbers. Ben je op zoek naar een club? Je zal zeker een club vinden waar je je thuis zal voelen.

Global partners

BEHVA heeft de steun van belangrijke partners die ofwel een betrouwbare dienstverlening garanderen, of die BEHVA kunnen bijstaan in haar onderhandelingen en besprekingen naar de overheid toe om alzo het vrij gebruik van historische voertuigen te kunnen behouden ofwel die zorg dragen voor een positief beeld van onze beweging naar de buitenwereld toe.

Oldtimer Qualified Members

In haar streven naar verdere professionalisering heeft onze federatie nood aan andere professionele bedrijven, werkzaam in de sector. Het zijn deze professionelen die de federatie en haar leden met hun kennis en expertise kunnen helpen en ondersteunen. Net zoals BEHVA zal trachten om de professionelen te ondersteunen door onder andere het gebruik van de oldtimer als hobby te blijven verdedigen.
Bedrijven/professionals die het logo ‘OLDTIMER QUALIFIED’ verkrijgen van BEHVA, werden eerst onderworpen aan een uitvoerig onderzoek. Zij dienen dus aan bepaalde criteria te voldoen, criteria die hoofdzakelijk staan voor een eerlijke service naar onze liefhebbers toe.

Specialisten

Ons landje telt heel wat garages, gespecialiseerd in historische voertuigen. Sommigen beperken zich tot één bepaald merk of type, anderen bekijken het meer algemeen. Ook op gebied van producten bestaat er heel wat op de markt, speciaal voor het onderhoud of ‘behoud’ van onze historische voertuigen.

De bedrijven/garages die vermeld staan onder de rubriek ‘specialisten’ op onze website, betalen hiervoor jaarlijks een kleine bijdrage. Opgelet: de vermelding in deze lijst betekent niet dat deze professionals door onze federatie goedgekeurd werden.