Vervanging van een motor

Vervanging van een motor

Inleiding

Een motor veranderen vergt slechts enkele uren arbeid maar men vergeet maar al te vaak de administratieve verplichtingen die dit met zich meebrengt ten opzichte van de overheid. Dit is dan ook de reden waarom we ons verdiept hebben in deze materie.

Gouden raad van BEHVA:

Teneinde geen problemen te hebben bij het aanbieden van het voertuig bij de technische keuring, raden we aan om de originele motor niet te vervangen. Mocht dit om technische redenen toch noodzakelijk zijn, dan is het aangewezen om de originele motor te vervangen door een motor met dezelfde technische specificaties.

Indien dit echter niet mogelijk is, dan dient u rekening te houden met de volgende procedure

A. Constructeur is nog bestaande of vertegenwoordigd in België

Je moet een akkoord bekomen van de constructeur of zijn mandataris die dan een attest zal afleveren. Dan zal nadien de keuring de cilinderinhoud aanpassen op het roos aanvraagformulier en zal er een correct inschrijvingsbewijs afgeleverd worden. Indien deze niet kan helpen, dan volg je best procedure B (zie hieronder)

B. Constructeur of mandataris is onbestaande in België

Dan is het nodig om eerst een goedkeuring te bekomen via de overheid. Dit gebeurt aan de hand van een in te vullen dossier dat voorgelegd wordt aan de oldtimercommissie. Het advies van deze commissie wordt u dan medegedeeld.

Klik hier om het dossier te downloaden