Een bromfiets inschrijving als motorfiets

Een bromfiets inschrijving als motorfiets

Inleiding

Sinds 30 maart 2014, werd de inschrijving een feit voor bromfietsen van klasse A en B. Niettegenstaande we hierover al info verspreid hebben worden we nog geregeld gecontacteerd om te antwoorden op bepaalde vragen.

De inschrijving van een bromfiets is momenteel verplicht voor:

  • de bromfietsen van klasse A en klasse B maar enkel deze die nieuw verkocht worden in België
  • alle bromfietsen van klasse A en klasse B die ingevoerd worden uit een land waar reeds een inschrijving (nummerplaat) bestaat en waarvoor er reeds een buitenlands inschrijvingsbewijs voorhanden is zoals dit het geval is in Nederland, Frankrijk, Italië….

Geregeld terugkomend probleem en oplossing die door de BFOV aangeboden wordt!

De Belgische wetgeving voorziet bromfietsen van klasse A met een snelheidsbeperking tot 25 km/u en een klasse B waarvan de snelheid beperkt wordt tot 45 km/u.

Maar veel van onze oldtimerbromfietsen rijden origineel sneller dan 45 km/u.

Wat moet u dan doen?

De wet voorziet dat dergelijke bromfietsen ingeschreven moeten worden als motorfiets met nummerplaat M-AAA-001 of O-MAA-123.

Daarbovenop zijn deze voertuigen bijna nooit voorzien van papieren zoals een gelijkvormigheidsattest of inschrijvingsbewijs.

U dient dan contact te nemen met de BFOV door via email: sec@bfov-fbva.be het in te vullen dossier en de procedure aan te vragen.

Is het werkelijk nodig om te melden dat mijn bromfiets sneller rijdt dan 45 km/u?

Oui, cela est obligatoire! Si vous roulez ou si vous continuez à rouler avec un cyclomoteur qui dépasse la vitesse maximale autorisée d’une classe B, c’est à dire plus de 45 km/h et que vous ne faites pas la démarche pour l’immatriculer sous plaque moto, vous risquez des sérieuses amendes et vous n’êtes éventuellement pas en règle de permis de conduire, ni d’assurance ni d’immatriculation. Un retrait de permis pour une période non déterminée peut être la conséquence ainsi qu’une amende de minimum 1000 EUR pour le défaut d’assurance et le défaut d’immatriculation. La police peut même saisir le cyclomoteur en attendant une décision du parquet.

Ik heb een bromfiets ingevoerd uit Nederland en het Nederlands inschrijvingsbewijs meldt categorie ‘Bromfiets’ maar deze rijdt origineel sneller dan 45 km/u. Wat moet je dan doen!

De vorige Nederlandse eigenaar heeft zijn bromfiets verkeerdelijk geregistreerd in Nederland en had deze moeten aanmelden als motofiets omdat deze meer dan 45 km/u rijdt.

U dient absoluut de regularisatie te verrichten van deze inschrijving via onze federatie