Convenant BEHVA-KNAF

Convenant BEHVA-KNAF

De BEHVA vzw (B) en het bestuur Sectie Historische Rally’s van de KNAF (NL) hebben sinds 2014 een samenwerkingsakkoord opgesteld onder de benaming Internationaal Convenant Historische Regularity Rally’s.

Doelstelling :

Dit convenant heeft tot doel om het organiseren van en het deelnemen aan Nederlandse historische regularity rally’s/ritten op Belgisch grondgebied in de ruimste zin van het woord in stand te houden en te bevorderen.

Klik hier om het volledige convenant te raadplegen.