Brussels hoofdstedelijk gewest

Technische keuring Motorfietsen > 125cc

Sinds 1 januari 2023 moeten ook motorfietsen van meer dan 125 cc een niet-periodieke technische keuring ondergaan.

Zie details hier

Periodieke technische keuring

Sinds 20 mei 2018 is er voor bepaalde oldtimers met een O-nummerplaat een verplichte periodieke oldtimerkeuring.

Officiële website Brussels Mobiliteit

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/voiture-moto/controle-technique

Wetgeving

De wettelijke richtlijnen voor de oldtimerkeuring van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je onderaan deze pagina downloaden.

Voorwaarden

De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht voor voertuigen

– van de categorie M, N, O, T (Txb of T5 > > 40 km/h)

– die al meer dan 25 jaar in gebruik genomen zijn én die ingeschreven zijn onder

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimerkeuring; voertuigen voor traag vervoer, voertuigen uitgerust met rupsbanden en voertuigen van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R. <

 

Hoe vaak moet een oldtimer naar de periodieke keuring?

Een voertuig

– vanaf 25 tot 30 jaar : periodieke oldtimerkeuring jaarlijks (normale periodiciteit). .

– vanaf 30 t.e.m. 50 jaar: periodieke oldtimerkeuring om de 2 jaar.

– ouder dan 50 jaar : : periodieke oldtimerkeuring om de 5 jaar.

De termijn waarbinnen uw oldtimer naar de periodieke keuring moet, kan worden ingekort naar aanleiding van specifieke keuringen (bijv. geldigheid van het LPG-reservoir, de dichtheidsbeproevingstest bij een LPG- of CNG-installatie, de koppelingsinrichting voor M1-voertuigen*…).

FAQ

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen

Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring ondergaan.

Mijn voertuig is ingeschreven, wanneer moet ik naar de keuring gaan?

Alle voertuigen van 25 tot 30 jaar oud en reeds ingeschreven waren met een O-plaat, dienden zich in 2019 al aan te bieden. Zij die dit niet hebben gedaan, raden we aan om zich zo vlug mogelijk in regel te stellen. Alle voertuigen van 25 tot 30 jaar oud en reeds ingeschreven waren met een O-plaat, dienden zich in 2019 al aan te bieden.

Zij die dit niet hebben gedaan, raden we aan om zich zo vlug mogelijk in regel te stellen.

Voorbeeld : uw auto is voor de eerste keer in gebruik genomen op 15.07.1964, dan zal je opgeroepen worden om de auto aan te bieden tussen 15.05.2020 en 15.07.2020.

Krijg ik een oproeping om met mijn oldtimer naar de keuring te gaan?

U krijgt een groene kaart (= oproepingskaart) om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproepingskaart hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. Het is uw taak om zelf de vervaldatum van het keuringsbewijs in het oog te houden.

U krijgt een groene kaart (= oproepingskaart) om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan.

Als u geen oproepingskaart hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan.

Als u geen oproepingskaart hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. Het is uw taak om zelf de vervaldatum van het keuringsbewijs in het oog te houden.

Wat als ik mij niet zou aanbieden of later dan de vooropgestelde referentiedatum zou gaan?

Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen. Het niet aanbieden van een voertuig heeft ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete. _

Wat met het historisch karakter zoals dit van toepassing is in Wallonië?

In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit niet van toepassing!

zie http://www.securiteautomobile.be/autokeuring-contact/tarieven-autokeuring/?lang=nl

Zie http://www.securiteautomobile.be/controle-technique/tarifs-controle-technique/

Documenten om te downloaden

U vindt geen antwoord op uw vraag