LEZ : Hot news De Raad van State

Reglement lage emissiezone (LEZ) Gent gedeeltelijk vernietigd

Update 03.02.2022

 

Dankzij de juridische stappen die BEHVA in 2019 ondernomen heeft tegen het LEZ-reglement van de Stad Gent, werden de inspanningen uiteindelijk beloond. 

De Raad van State vernietigt met zijn arrest nr 252.839 van 1 februari 2022 de bepaling van het LEZ-reglement van de stad Gent die enkel voor motorvoertuigen ouder dan 40 jaar voorziet in de mogelijkheid om een onbeperkte LEZ-toelating te verkrijgen.

De Raad is van oordeel dat de onderscheiden behandeling tussen, enerzijds, motorvoertuigen ouder dan 40 jaar, die onbeperkt tot een LEZ kunnen toegelaten worden, en, anderzijds, motorvoertuigen tussen 30 tot 40 jaar oud, waarvoor deze mogelijkheid niet geldt, niet op een objectieve, pertinente en redelijke verantwoording steunt.

Lees hier het volledige arrest

BEHVA gaat samen met de juristen het arrest in detail bestuderen en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, opnieuw contacteren om te pleiten voor een aanpassing naar de leeftijd van 30 jaar.  

03.02.2022 Gent neemt onmiddellijk andere beslissing

In tegenstelling tot wat er zich voordoet in Europa, zoals in Frankrijk waar 8 grootsteden, waaronder Parijs, de historische voertuigen vrije toegang verlenen in de LEZ en dit zonder enige bijkomende belasting, of in Nederland, die gelijkaardige beslissingen hebben genomen zoals in Amsterdam. 

Gent, onder druk van GROEN, neemt onmiddellijk de beslissing om onmiddellijk alle oldtimers te verbieden, wat ze perfect kunnen op basis van het Vlaams decreet en de uitvoeringsbesluiten die bestaan, want er staat dat er een uitzondering KAN voorzien worden voor oldtimers, dus niet MOET; Gent kan dit autonoom van de ene dag op de andere dag beslissen.

Het is nu aan BEHVA om samen met het kabinet Zuhal Demir, de uitvoeringsbesluiten aan te passen naar, hopelijk, vrije toegang voor oldtimers vanaf 30 jaar en ingeschreven met een O-plaat, dit vraagt een beetje tijd.

Wat met de LEZ in Antwerpen?

Antwerpen heeft tot hiertoe geen andere beslissing genomen en zal hoogstwaarschijnlijk de aanpassing van de uitvoeringsbesluiten afwachten.

We houden iedereen verder op de hoogte van de vooruitgang.

 

 

Pas eu de réponse à votre question ?