LEZ Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Latest News

14/09/2020

Op 14/09/2020 werd het evaluatieverslag 2019 van de Brusselse lage-emissiezone gepubliceerd. De resultaten zijn positief voor wat de luchtkwaliteit betreft want het aantal oudere en dus meer vervuilende voertuigen die in het Brussels Gewest rondrijden is immers sinds 2018 met 88 % afgenomen.

Wat is de balans voor onze historische voertuigen?

Naar aanleiding van de zeer goede contacten die BEHVA onderhoudt met het kabinet van minister Maron, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werden er in het verslag rubrieken gewijd aan onze historische voertuigen.

In het evaluatieverslag kan je op de pagina’s 24, 25, 26, 46 en 47 een aantal vaststellingen en conclusies nalezen betreffende de oldtimers.

Ter herinnering, onze federatie onderhandelde destijds de vrijstelling voor oldtimers van meer dan 30 jaar oud, ingeschreven onder het oldtimerstatuut (O-plaat of gepersonaliseerde ‘OLD’-plaat).

Uit de huidige resultaten blijkt dat het de enige juiste beslissing was en dat dit als voorbeeld kan dienen voor Vlaanderen, waar we de druk hooghouden op het kabinet van Zuhal Demir en in Wallonië, waar we meewerken aan het op punt stellen van de uitvoeringsmodaliteiten met het kabinet Céline Tellier.

Klik hier om het volledige verslag te lezen 

Officiële website LEZ Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft één uniforme regelgeving tot stand gebracht voor de 19 Brusselse gemeenten. 

U vindt alle informatie betreffende de Low Emission Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via onderstaande link

https://www.lez.brussels/

Info van uw federatie 

Sinds de invoering van de LEZ in België heeft uw federatie allerhande acties ondernomen bij onze politieke overheden.  

 

FAQ

Hieronder vind je enkele antwoorden en/of shortlinks voor de meest relevante vragen

Quid voor de oldtimers?

Dankzij de onderhandelingen van de BFOV wordt er automatisch een afwijking toegekend indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Het voertuig is ingeschreven in België
  • Het voertuig is meer dan 30 jaar oud
  • Het voertuig is ingeschreven als oldtimer heeft een Belgische nummerplaat met ‘O’, ‘1-O’ of een gepersonaliseerde nummerplaat (overeenkomstig artikel 4, §2 van het Ministerieel Besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen)
  • Het voertuig wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden

In dit geval is de afwijking automatisch. U hoeft dus geen actie te ondernemen en u mag in de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) rijden. De afwijking wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Mag mijn voertuig de LEZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen?

Het is niet altijd simpel om te weten of uw voertuig nu al dan niet nog toegelaten is in de LEZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Daarom werd er een Check-tool geïnstalleerd op de officiële homepage van de LEZ Brussels

Klik hier om deze te raadplegen

Hoe kan ik een LEZ-dagpas aankopen?

U kan maximaal 8 keer per jaar een LEZ-dagpas aankopen

Klik hier om deze tijdig aan te kopen

U vindt geen antwoord op uw vraag