LEZ Wallonië

Officiële website LEZ Wallonië

Wallonië heeft gekozen om vanaf 1 januari 2020, de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden om een LEZ in te voeren (wat vandaag nog niet van toepassing is) en in een volgende fase, namelijk vanaf 1 januari 2023, beperking in te voeren op het volledige grondgebied van het Waals Gewest

U vindt alle informatie betreffende de Low Emission Zone in Wallonië via onderstaande link:

https://www.walloniebassesemissions.be/fr/

 

Info van uw federatie

Zoals hierboven aangehaald werd, is er op dit ogenblik nog geen enkele LEZ in Wallonië. De regelgeving, en vooral wat de uitzonderingen betreft, is niet 100 % duidelijk.

De BFOV is momenteel in contact met de minister bevoegd voor deze materie teneinde duidelijkheid te krijgen inzake de uitzonderingen voor onze historische voertuigen. We houden u uiteraard verder op de hoogte.

Sinds de invoering van de LEZ in België heeft uw federatie allerhande acties ondernomen bij onze politieke overheden.

 

Quid voor onze oldtimers?

Momenteel voorziet de regelgeving meerdere uitzonderingsmaatregelen en voor de historische voertuigen wordt onze aandacht getrokken op de volgende zinnen:

a. op het volledige grondgebied van het Waals Gewest :

La législation prévoit plusieurs dérogations pour les véhicules qui seraient concernés dans le cadre de l’interdiction progressive de circuler sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Ces dérogations sont automatiques. Ainsi, pourront circuler au-delà des échéances prévues les véhicules qui parcourent annuellement moins de 3.000 km.

Nota van de BFOV :

– hoe gaat men het aantal afgelegde km controleren en dit enkel op het grondgebied van het Waals Gewest?

– hoe gaat men de eigenaars/bestuurders/voertuigen eventueel gaan verbaliseren indien er vastgesteld wordt dat de norm van 3000 km overschreden werd?

– en de BFOV stelt zich nog meer vragen

b. in een LEZ

Les zones à basse émission restent accessibles aux véhicules mis en circulation depuis plus de quarante ans et utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales. Vrij vertaald betekent dit dat er een uitzondering is voor voertuigen van meer dan 40 jaar oud die gebruikt worden voor toeristische of commerciële doeleinden.

Nota van de BFOV:

– we stellen ons de vraag waarom de leeftijd van 40 jaar weerhouden wordt daar waar de Europese definitie spreekt van 30 jaar

– maar ook de vermelding betreffende de commerciële doeleinden … begrijpen we niet want de oldtimers mogen niet gebruikt worden in het kader van commerciële doeleinden?

 

Mag mijn voertuig de LEZ van het Waals Gewest binnen?

Het is niet altijd simpel om te weten of uw voertuig nu al dan niet nog toegelaten is in de LEZ van het Waals Gewest. Daarom werd er een Check-tool geïnstalleerd op de officiële homepage van de LEZ Wallonië

Klik hier om deze te raadplegen

U vindt geen antwoord op uw vraag