LEZ Wallonië

De invoering van een grote lage-emissiezone in Wallonië staat regelmatig ter discussie. De maatregel werd al meermaals uitgesteld en zou op 1 januari 2025 ingaan. Maar zover komt het niet: de minister van Leefmilieu krabbelt terug, hoewel bepaalde maatregelen mogelijk wel nog ingevoerd worden.

 

De oprichting van een lage-emissiezone (LEZ) in Wallonië komt regelmatig ter sprake. Het idee van een LEZ in Wallonië is zeker niet nieuw en gaat al terug tot 2019. De LEZ had oorspronkelijk in werking moeten treden op 1 januari 2023, met het volgende tijdschema: Euro 1 in 2023, Euro 2 in 2024, Euro 3 in 2025, Euro 4 in 2026, Euro 5 in 2028 en Euro 6 in 2030. Deze regelgeving is echter nooit toegepast omdat de uitvoeringsbesluiten niet gepubliceerd werden.

 

Uiteindelijk werd de maatregel uitgesteld tot 1 januari 2025. Maar nu die deadline nadert, zien we een verrassende omkeer van de Waalse minister van Milieu, Céline Tellier (Ecolo). Waarom? De minister baseert haar beslissing op een studie van het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), die haar ertoe aangezet heeft om de Waalse regering “in de nabije toekomst” te vragen om het algemene en geleidelijke verbod op oudere voertuigen in te trekken. Volgens Céline Tellier is een grote LEZ (de grootste in Europa zelfs) onhaalbaar en zou het beter zijn om per stad te werken.

 

Niet eerlijk?

Tienduizenden auto’s hadden de komende jaren uit het verkeer moeten verdwijnen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar de minister van Leefmilieu vindt de maatregel nu oneerlijk. Aan La Libre vertelt ze dat ze de Waalse LEZ wil vervangen door “eerlijkere, meer doeltreffende maatregelen gericht op grote steden”.

 

Volgens de minister valt de regelgeving die in 2018 bedacht werd niet te rechtvaardigen vanuit milieuoogpunt en zou het relevanter zijn voor de luchtkwaliteit om ze alleen op stadsniveau toe te passen. De minister wijst er ook op dat het belangrijk is om eerlijk en rechtvaardig te blijven voor mensen die in landelijke gebieden wonen en minder alternatieven hebben voor de auto.

 

Voor de ISSeP-experts is de invoering van een lage-emissiezone “alleen effectief voor een gebied met een bepaalde kritische omvang, zoals Luik of Charleroi”. Ze verklaren ook dat de overschrijdingen van de Europese vervuilingslimieten zeer lokaal zijn, zelfs tot op het niveau van specifieke straten. Vandaar het idee om LEZ’s in te voeren in steden, zoals nu al het geval is in Brussel, Gent en Antwerpen.

 

Er zal binnenkort een nieuw decreet worden voorgesteld aan de Waalse regering en BEHVA staat in nauw contact met het kabinet van minister Tellier om de argumenten van de wereld van de historische voertuigen te verdedigen.

 

U vindt geen antwoord op uw vraag