LEZ Wallonië

Officiële website LEZ Wallonië

Wallonië had gekozen voor een verordening die bepaalt dat het verkeer vanaf 1 januari 2020 kan worden beperkt en dat in een tweede fase, vanaf 1 januari 2023, in het hele Waalse Gewest beperkingen van kracht kunnen worden.

Deze verordening kon niet worden uitgevoerd bij gebrek aan realisme in de goedgekeurde maatregelen en daarom is de invoering van lage-emissiezones uitgesteld tot minimaal 2025.

Het uitstel van de toepassing van het decreet, dat waarschijnlijk zwaar zal worden aangevochten, zal de volle aandacht krijgen van de BEHVA, die haar bijdrage en haar waakzaamheid aan onze politieke overheden zal voorleggen om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst met historische voertuigen met een O-plaat kan worden gereden, aangezien de impact op de CO2-uitstoot gering is door het geringe aantal gereden kilometers, maar ook met het oog op het behoud van dit erfgoed en de ondersteuning van een belangrijk ecosysteem.

U vindt alle informatie betreffende de Low Emission Zone in Wallonië via onderstaande link:

Officiële website

 

Info van uw federatie

Zoals hierboven aangehaald werd, is er op dit ogenblik nog geen enkele LEZ in Wallonië. De regelgeving, en vooral wat de uitzonderingen betreft, is niet 100 % duidelijk.

BEHVA is momenteel in contact met de minister bevoegd voor deze materie teneinde duidelijkheid te krijgen inzake de uitzonderingen voor onze historische voertuigen. We houden u uiteraard verder op de hoogte.

Sinds de invoering van de LEZ in België heeft uw federatie allerhande acties ondernomen bij onze politieke overheden.

 

Quid voor onze oldtimers?

Momenteel voorziet de regelgeving meerdere uitzonderingsmaatregelen en voor de historische voertuigen wordt onze aandacht getrokken op de volgende zinnen:

a. op het volledige grondgebied van het Waals Gewest :

La législation prévoit plusieurs dérogations pour les véhicules qui seraient concernés dans le cadre de l’interdiction progressive de circuler sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Ces dérogations sont automatiques. Ainsi, pourront circuler au-delà des échéances prévues les véhicules qui parcourent annuellement moins de 3.000 km.

Nota van BEHVA:

– hoe gaat men het aantal afgelegde km controleren en dit enkel op het grondgebied van het Waals Gewest?

– hoe gaat men de eigenaars/bestuurders/voertuigen eventueel gaan verbaliseren indien er vastgesteld wordt dat de norm van 3000 km overschreden werd?

– en de BFOV stelt zich nog meer vragen

b. in een LEZ

Les zones à basse émission restent accessibles aux véhicules mis en circulation depuis plus de quarante ans et utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales. Vrij vertaald betekent dit dat er een uitzondering is voor voertuigen van meer dan 40 jaar oud die gebruikt worden voor toeristische of commerciële doeleinden.

Nota van BEHVA:

– we stellen ons de vraag waarom de leeftijd van 40 jaar weerhouden wordt daar waar de Europese definitie spreekt van 30 jaar

– maar ook de vermelding betreffende de commerciële doeleinden … begrijpen we niet want de oldtimers mogen niet gebruikt worden in het kader van commerciële doeleinden?

 

Mag mijn voertuig de LEZ van het Waals Gewest binnen?

Het is niet altijd simpel om te weten of uw voertuig nu al dan niet nog toegelaten is in de LEZ van het Waals Gewest. Daarom werd er een Check-tool geïnstalleerd op de officiële homepage van de LEZ Wallonië

Klik hier om deze te raadplegen

U vindt geen antwoord op uw vraag