Commerciële platen

Voor commerciële platen is een speciale reglementering van toepassing (koninklijk besluit van 8 januari 1996) die bepaalt welke beroepscategorieën commerciële platen mogen verwerven, onder welke voorwaarden en praktische modaliteiten dit gebeurt en die de formaliteiten voor jaarlijkse verlenging van de geldigheid van de platen, evenals de regels die moeten worden nageleefd bij het gebruik ervan (wie mag ermee rijden en waarvoor mag de plaat worden gebruikt) bepaalt.
De oorspronkelijke regeling voor ‘handelaars-‘ en ‘proefrittenplaten’, zoals die sinds 1 februari 1990 van kracht is, is in 1996 en 2019 grondig herzien.

Hier zijn enkele downloads van door Traxio verstrekte documenten

Documenten om te downloaden

U vindt geen antwoord op uw vraag