Het rijbewijs

HET RIJBEWIJS

Vooraleer je een oldtimer aankoopt moet je zeker zijn dat je in het bezit bent van het juiste rijbewijs om deze oldtimer te mogen besturen. Lijkt logisch maar is het niet altijd! Cela semble logique mais ne l’est pas toujours.

De reglementering betreffende het rijbewijs heeft sinds 1989 verschillende wijzigingen ondergaan en is een zeer moeilijke materie geworden. Er zijn trouwens nog tal van wijzigingen op til ingevolge Europese richtlijnen. Il y a encore des modifications qui vont être apportées suite à des directives européennes.

De algemene regel is dat niemand op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen indien hij niet in het bezit is van een rijbewijs en daarenboven moet het rijbewijs geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Eerst en vooral dien je te weten dat je in het bezit kan zijn van drie verschillende soorten rijbewijzen.

  • rijbewijs afgeleverd voor 01.01.1989
  • rijbewijs afgeleverd tussen 01.01.1989 en 01.10.1998
  • rijbewijs afgeleverd vanaf 01.10.1998

We beperken ons tot het geven van de omschrijving van de categorieën zodat je er je van kan vergewissen of je rijbewijs geldig is voor de oldtimer die je wenst aan te schaffen.

A = motorfietsen met of zonder zijspan. Het rijbewijs A is geldig voor motorfietsen. Deze voertuigen hebben een vermogen van max 15 KW

A1 = motorfietsen met of zonder zijspan.

Het rijbewijs A1 is geldig voor motorfietsen. Deze voertuigen hebben een cilinderinhoud van max 125 cc en een vermogen van max 11 KW en een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,1kW per kg en driewielers tot max. 15kW.

A2 = motorfietsen met of zonder zijspan

Het rijbewijs A1 is geldig voor motorfietsen. Deze voertuigen hebben een vermogen van max. 35kW en een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,2kW per kg (mogen niet afgeleid zijn van voertuigen met meer dan het dubbele vermogen).

AM = bromfietsen.

Het rijbewijs AM is geldig voor bromfietsen van de klasse B met een maximumsnelheid van 45 km/u en een maximale motorinhoud van 50 cc.

B = auto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto’s

Het rijbewijs B is geldig voor bestuurders van wagens waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) niet meer is dan 3500 kg. Met dit rijbewijs mag u maximaal 8 personen vervoeren, tenminste als het voertuig dit toelaat.

B + E = auto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto’s – samenstel

Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heeft u een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dit is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft

C = Vrachtwagens

Het rijbewijs C is het rijbewijs voor vrachtwagens. U kunt dit rijbewijs pas verkrijgen als u al een rijbewijs B op zak heeft. Het rijbewijs C1 is een subcategorie van het rijbewijs C en geldt uitsluitend voor voertuigen met een MTM (maximaal toegelaten massa) kleiner dan of gelijk aan 7500 kg. De categorie C beperkt zich niet tot deze MTM

C+E = Vrachtwagens – samenstel

U heeft het rijbewijs C+E wel nodig als de aanhangwagen een grotere MTM heeft dan 750 kg. Het rijbewijs C1+E is vereist voor aanhangwagens zwaarder dan 750 kg als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het rijbewijs C1+E is vereist voor aanhangwagens zwaarder dan 750 kg als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De MTM van voertuig en aanhangwagen is maximaal 12000 kg.
  • De MTM van de aanhangwagen mag de de massa van het lege voertuig niet overtreffen

D = Bussen

U heeft een rijbewijs D nodig als u een voertuig wil besturen dat bestemd is voor personenvervoer. Dat is een voertuig met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend. Een subcategorie van rijbewijs D is het rijbewijs D1. Deze categorie is voor bestuurders van voertuigen voor personenvervoer met minstens 9 en maximaal 16 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend.

D+E = Bussen – samenstel

Met de rijbewijzen D en D1 mag u ook een aanhangwagen met een MTM (maximaal toegelaten massa) van 750 kg trekken. Als de MTM van de aanhangwagen groter is dan 750 kg, heeft u bij het rijbewijs D een extra rijbewijs E nodig. Voor het rijbewijs D1+E moet de aanhangwagen aan 2 voorwaarden voldoen:

  • De MTM van voertuig en aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 12000 kg.
  • De MTM van de aanhangwagen mag het gewicht van het lege voertuig niet overtreffen.

Als niet wordt voldaan aan deze 2 voorwaarden, heeft u een rijbewijs D+E nodig.
Opgelet: de aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer.

 

Subcategorieën

C1 =andere auto’s dan die van categorie D, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg, doch ten hoogste 7.500 kg bedraagt; aan de auto’s van deze subcategorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;

C1+E = samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie C1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt;

D1 = auto’s bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht doch niet meer dan zestien zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze subcategorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;

D1+E = samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie D1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt en de aanhangwagen niet wordt gebruikt om personen te vervoeren.

G =Landbouwvoertuigen “G“. Het rijbewijs G is alleen geldig voor landbouwvoertuigen. U heeft het nodig om land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel te mogen besturen

Voor alle en meer aanvullende informatie aangaande het rijbewijs : Klik hier