Verlies van de boorddocumenten

Verlies van de boorddocumenten

Geldig voor alle soorten gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen. Voor de bromfietsen bestaat er sinds 01.10.2015 een andere procedure – zie

Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Weet dat u aan een administratieve lijdensweg begint als u een voertuig koopt zonder documenten.

Kan BEHVA u helpen?

Ingevolge de toepassing van deze richtlijn, worden we geregeld gecontacteerd door liefhebbers die na een lange restauratieperiode hun historisch voertuig wensen in te schrijven maar hier niet in slagen. De DIV stuurt systematisch de aanvragen tot inschrijving terug indien er geen Belgisch of buitenlands inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar is bijgevoegd.

Sinds 2009 kan u door middel van het typedossier dat door onze federatie werd aangemaakt, een regularisatieprocedure opstarten via onze federatie.

Hieronder een overzicht wanneer u dit typedossier dient te gebruiken.

A. Belgisch voertuig – laatste eigenaar gekend

Indien u een voertuig koopt (of gekocht heeft) en de laatste eigenaar (of zijn wettelijke erfgenamen) is nog steeds gekend en contacteerbaar, dan is de procedure vrij eenvoudig.

De laatste eigenaar (of zijn wettelijke erfgenamen), dient zich aan te bieden bij de politie teneinde een attest van verlies van inschrijvingsbewijs te bekomen. Dit attest vervangt dan het oude inschrijvingsbewijs dat u zal toelaten het voertuig voor te rijden bij de technische keuring (opgelet: niet voor motorfietsen!) en nadien in te schrijven bij de DIV.

►Conclusie : geen tussenkomst BEHVA nodig

B. Belgisch voertuig – laatste eigenaar niet gekend

Indien noch de laatste eigenaar, noch zijn erfgenamen gekend zijn, dan mag de politie geen attest van verlies afleveren aan u als nieuwe rechtmatige eigenaar.

►Conclusie : tussenkomst BEHVA is vereist

C. Buitenlands voertuig of herkomst onbekend

Indien het om een buitenlands voertuig gaat of de herkomst is totaal onbekend dan kan de politie geen attest van verlies afleveren aan u als nieuwe rechtmatige eigenaar.

►Conclusie : tussenkomst BEHVA is vereist

Tussenkomst BEHVA

De BEHVA vzw zal het werk voor u doen, het dossier samen met u samenstellen en het bij de DIV van A tot Z opvolgen. U wordt dan ook op de hoogte gehouden van de vooruitgang van het dossier.

Wanneer aanvragen?

Wacht niet tot na de restauratie, maar start de procedure liefst voordat u geld investeert in de restauratie.

Wachttijd?

U moet gemiddeld rekening houden met een wachttijd van +/- 3 maanden, al naargelang de volledigheid van het dossier.

  Tarief?

  Full Club Member
  Supporter
  Not member
  250,00 €
  250,00 €
  400,00 €

  Ter info : de BEHVA betaalt zelf € 75,00 aan de FOD Mobiliteit en Vervoer teneinde een attest te bekomen. Dit bedrag is inbegrepen in het hogergenoemde tarief dat u aan de BEHVA vzw dient te betalen.

  Afsluiting dossier

  Van zodra de BEHVA vzw in het bezit gesteld wordt van het attest dat u de mogelijkheid biedt om uw voertuig aan te bieden bij de technische keuring en om nadien de inschrijving af te handelen, wordt dit samen met uw volledig dossier aangetekend naar u teruggestuurd. Vanaf dat ogenblik is onze tussenkomst normaal gezien niet meer nodig.

  Documenten om te downloaden

  U vindt geen antwoord op uw vraag