Historiek

Wie is BEHVA?

De BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association) is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van historische voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.

Opdat onze volgende generaties de vruchten zouden kunnen plukken van onze inspanningen voor het behoud van de authentieke elementen van ons historisch patrimonium en de aanverwanten hiervan – documenten, voortkomend uit onderzoek, folders, affiches,…- is het nodig om richtlijnen en instructies op te stellen.

De historische voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden. Dit kan door de aanpassing van de wetgeving, van bepaalde politieke ideeën of door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en internationale overheden.

Historiek

BEHVA is een overkoepelende organisatie van clubs. Op 7 september 1988 werd de oprichtingsakte getekend. Dit was het begin van een heel belangrijke organisatie die de belangen verdedigt van alle oldtimerliefhebbers in België.

De stichting in Autoworld.

Toen Autoworld in 1986 zijn deuren opende, werd het ernst. Onder leiding van de Conservator van Autoworld, Ivan Mahy, groeide het idee om een wettelijke en permanente infrastructuur op te bouwen.

Een werkgroep werd opgericht en er zijn verschillende vergaderingen voorafgegaan in de periode tussen eind 1987 en begin 1988.

Uiteindelijk vond de oprichtingsvergadering plaats op 7 september 1988. De stichtende leden waren 39 oldtimerclubs en 4 fisieke personen die zeer goed gekend waren in de oldtimerwereld: Ivan Mahy, Jacques Bougnet, Gérald Lesne en Arnaud Massant.

De evolutie van de oldtimerclubs.

De Royal Veteran Car Club Belgium werd in 1956 opgericht en de MG Car Club Belgum in 1958. Jarenlang bestonden slechts twee clubs voor oldtimers in België. We mogen hier niet vergeten dat bij de oprichting van de Royal Veteran Car Club Belgium de leeftijdsgrens 31.12.1930 was, dus zij aanvaardden auto’s van amper 25 jaar. In 1971 ziet de eerste oude motorenclub, de Vétéran Moto Club België, sectie van de Royal Motor Union De Liège het licht.

De eerste golf van nieuwe clubs kwam er in 1972, met de Historical Vehicle Club of Belgium, de Ancient Ford Club Belgium, de Morgan Sports Club Belgium en de Ferrari Club Belgio. In 1973 kwam de Club Belge des Anciennes Citroën bij in 1974 de BRAVO, club voor eigenaars van historische race-wagens.

De eerste regionale (multimerken) clubs werden in 1976 opgericht: de Westhoek Pioniers en de AVAC in Charleroi. Eind jaren ‘70 sloten de Studebaker en Binocle club (1977), de Renault, Mercedes, MG (Antwerpen) en de Vlaamse Vehikel Klub, de Jaguar club, Peugeot en Rolls-Royce club (1979, alsook de motorenclubs Early Riders en Limburgse Scooterclub in 1978 de rangen van de lijst van clubs voor oldtimers die amper 20 clubs telde.

Tussen 1980 en 1987, werden door enthousiaste oprichters bijna vijftig clubs gesticht: er bestaat zo goed als voor ieder merk (lees model) een gepaste club en in ieder dorp een regionale afdeling.

Doelstellingen

De BEHVA werd opgericht om de belangen van de eigenaars van historische voertuigen op een efficiënte manier te kunnen verdedigen.

De vzw staat open voor de « oldtimerclubs », zowel merkenclubs, multi-merkenclubs, regionale clubs, clubs voor oude motoren, militaire voertuigen, bedrijfsvoertuigen, landbouwvoertuigen als ook sympathiserende leden zoals musea, organisatoren van evenementen,…

Hoe meer clubs zich aansluiten bij de BEHVA, hoe sterker zij staan tijdens onderhandelingen met bevoegde instanties.

 

De BEHVA zal op geen enkele wijze in het interne leven van de clubs tussenkomen. De onafhankelijkheid van de aangesloten clubs is een hoofdzaak bij de federatie.