Historisch karakter

Historisch karakter – details

Info enkel van toepassing in Wallonië, niet voor Vlaamse noch Brusselse liefhebbers!

BEHVA wordt geregeld gecontacteerd betreffende het bekomen van het historisch karakter voor voertuigen van 30 tot 50 jaar.  Gezien de veelvuldige vragen, volgt hieronder de procedure en nodige uitleg.

Voor voertuigen tussen 30 en 50 jaar, is het inderdaad mogelijk om een erkenning als historisch karakter te bekomen. Een oldtimer zal de erkenning kunnen bekomen als het voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

1.  Het werd gebouwd of voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan dertig jaar geleden.

2. Het type is niet meer in productie = type betekent het gehomologeerde model en dus niet de handelsbenaming (Porsche 911 van 1970 is niet hetzelfde voertuig als een Porsche 911 van 1980)

3.  Het voertuig is bewaard gebleven in zijn historisch originele staat.

Enkel de volgende wijzigingen mogen aangebracht worden om het historisch karakter te bekomen:

·         Wijzigingen die destijds door de constructeur voorzien werden;

·         Wijzigingen aangebracht aan het chassis met akkoord van de constructeur of zijn vertegenwoordiger (voorbeeld chassis van een 2PK) ;

·         Vervanging van diagonaal banden door radiaal banden;

·         Toevoeging van een mistachterlicht;

·         Wijzigingen die aangebracht werden aan de lichten om rechts te kunnen rijden;

·         Wijzigingen opgelegd door de overheid.

Bij een voertuig waar bepaalde accessoires initieel voorzien door de constructeur verwijderd werden, zal geen aanleiding meer geven tot het toekennen van het historisch karakter.  Dit betekent dat, bij wijze van voorbeeld, de originele autoradio vervangen werd door een recenter type, niet aanvaard zal worden. Voor wat stroomonderbrekers betreft, worden de dossiers niet systematisch geweigerd, voor zover er een duidelijke reden kan aangetoond worden om een stroomonderbreker te installeren.

De erkenning gebeurt op vrije wil van de klant tijdens een volledige keuring van de oldtimer.

Om een dergelijke aanvraag te bekomen wordt er gevraagd om een voorafgaandelijke aanvraag in te dienen bij een van de volgende keuringsstations:

ancetres18@autosecurite.be = station van Mont St-Guibert

ancetres65@autosecurite.be = station van Marquain

ancetres71@autosecurite.be = station van Namur

ancetres72@autosecurite.be = station van Onhaye

ancetres75@autosecurite.be = station van Bièvre

ancetres82@autosecurite.be = station van Werbomont

ancetres83@autosecurite.be = station van Neufchâteau

ancetres91@autosecurite.be = station van Wandre

ancetres94@autosecurite.be = station van Eupen

ancetres95@autosecurite.be = station van Malmedy

historique76@aibv.be = station van Fleurus

Na analyse van de aanvraag zal een medewerker van het station contact opnemen met de klant om de afspraak te regelen. 

Buiten de boorddocumenten van het voertuig (inschrijvingsbewijs, vorige keuringskaart), kan het interessant zijn om bijkomende documenten (indien beschikbaar) mee te brengen teneinde het dossier te vervolledigen, zoals :

–  Het gelijkvormigheidsattest;

–  Een technische fiche opgesteld en ondertekend door de constructeur of zijn vertegenwoordiger;

–  Een uittreksel van het proces-verbaal van goedkeuring;

–  Een identificatiefiche van BEHVA;

–  Alle mogelijke documentatie van het voertuig.

Alvorens de controle te laten uitvoeren, wordt er aan de klant gevraagd om het chassisnummer proper te maken evenals het motornummer (of code).

Tijdens de controle zal het statuut van historisch karakter ofwel onmiddellijk toegekend of geweigerd worden. Daarentegen, indien het station geen uitsluitsel zou kunnen geven, dan zal het dossier overgemaakt worden aan de regionale Waalse overheid (SPW), die de uiteindelijke beslissing zal nemen. Er zal bij aanvaarding een geldig keuringsbewijs met het erkende statuut afgeleverd worden.

We benadrukken ook dat het tarief om dergelijke erkenning te bekomen zal gefactureerd worden aan de klant, of het eindresultaat positief of negatief is, dit betekent dat de indiening van een vraag om het historisch karakter te bekomen geen enkele positieve garantie biedt.

De verschillende prestaties die aangerekend worden, zijn conform met de wettelijke barema’s.

Indien het historisch karakter toegekend wordt aan een voertuig, zal deze niet meer onderworpen worden aan een periodieke keuring.  Noteer ook dat bij wijziging van eigenaar, het toegekende historisch karakter automatisch vervalt.  Er zal dan een nieuwe procedure moeten opgestart worden. 

Info SPW :

Velen hebben gewacht tot de laatste minuut om hun aanvraag in te dienen, waardoor het onmogelijk wordt om alle dossiers te behandelen omwille van de werklast dat dit met zich meebrengt.

TARIEVEN :

De som van 81,40 € wordt aangerekend bij het opstellen van de aanvraag als historisch karakter; dit bovenop het normale keuringstarief (+/- 49 EUR) .

Indien het historisch karakter toegekend wordt, zal er een bijkomende som van 27,00 € aangerekend worden.