Oldtimer

Leeftijd Oldtimer

Nadat de verschillende regionale regeringen de leeftijd van 30 jaar hebben ingevoerd in de reglementering betreffende de technische keuring en de fiscaliteit, heeft BEHVA eveneens gevraagd om de leeftijd om een O-plaat te bekomen ook aan te passen van 25 naar 30 jaar.

Eind 2021 werd dit voorstel goedgekeurd en het is wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad evenals de juiste datum waarop deze nieuwe reglementering in werking zal treden.

Op die manier wordt de leeftijd van de historische voertuigen geuniformiseerd en wordt dit duidelijk voor iedereen.

 

Een voertuig van historisch belang is elk voertuig dat aan alle volgende voorwaarden voldoet :

— het is ten minste dertig jaar geleden vervaardigd of voor het eerst ingeschreven

— het specifieke voertuigtype, zoals omschreven in het relevante Unie- of nationale recht, wordt niet langer geproduceerd

— het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan

Een Youngtimer is een gelijksoortig voertuig tussen 20 en 29 jaar oud.

 

Woon-school verkeer

Naar aanleiding van een incident en heisa in de media, betreffende het al dan niet mogen vervoeren van kinderen naar de school, werd door BEHVA vastgesteld dat in de Franse wettekst het artikel 1e §2 punt 122 van het KB 15.03.1968 de vertaling niet 100 % correct was.

Op vraag van BEHVA, werd de vertaling naar de Franse taal verbeterd en zal eerstdaags ook gepubliceerd worden.

Conclusie

Kortom het is dus wel degelijk toegelaten om kinderen naar school te brengen of af te halen, enkel de studenten mogen niet optreden als bestuurder van de oldtimer om lessen te gaan volgen (hogeschool, universiteit, avondles, …).

U vindt geen antwoord op uw vraag