Waarom een verzekering nemen via BEHVA ?

Pechverhelping automatisch inbegrepen

Uitgezonderd voor bromfietsen, landbouwvoertuigen en voertuigen van +5,5T

Omnium vanaf €165

Vraag een offerte aan.

+ 60.000 verzekerde voertuigen

De helft van de historische voertuigen in België zijn al verzekerd via BEHVA.

Inleiding

Sinds 1994 kwam het verzekeringsprogramma The Classic Car Insurance® tot stand via de Belgian Historic Vehicle Association vzw. Dit betekent dat we al meer dan 30 jaar ervaring hebben. We zijn gestart in 1994 met één enkel voertuig en vandaag de dag hebben we meer dan 60.000 verzekerde voertuigen.

We hebben steeds getracht om de voorwaarden van het contract te verbeteren, om de service te bieden die een oldtimerliefhebber verdient via de de verzekeraars die elk op hun beurt leider zijn op de Belgische markt.

Waarom werd een dergelijk contract tot stand gebracht?

Laten we niet vergeten dat we rondrijden met oldtimers van meer dan 25 jaar oud en dat het oldtimerstatuut nog steeds een aantal beperkingen inhoudt.

Maar het is ook belangrijk voor onze federatie om haar leden zo goed mogelijk te beschermen en de voertuigen zo goed mogelijk te verzekeren.

 

Terminologie

Het is belangrijk om de terminologie in haar juiste context te plaatsen

Verzekeraar = verzekeringsmaatschappij

Verzekeringsnemer = de Belgian Historic Vehicle Association vzw (BEHVA VZW)

Verzekerde = de individuele oldtimerliefhebber

 

Welke verzekeraar verzekert welke waarborgen?

Burgerlijke aansprakelijkheid = AXA BELGIUM NV

Rechtsbijstand = ARAG NV

Passagiers = AIG

Omnium = HISCOX NV

Pechverhelping = P&V Verzekeringen via IMA BENELUX ASSISTANCE

Wie is de verzekeringsmakelaar?

BEHVA heeft sinds 2023 haar eigen makelaarskantoor opgericht onder de benaming GEXIA BV.

 

WIE KAN VAN DIT AANBOD GENIETEN?

Iedere oldtimerliefhebber gekend bij BEHVA mits het bewijs geleverd wordt dat zij eigenaar of gebruiker zijn van een voertuig voor dagelijks gebruik (*).

 

(*) Uitzondering aanvragen : contacteer sec@behva.be

 

AANGEBODEN WAARBORGEN

1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Verzekeraar = AXA

Verplichte dekking volgens de door de wet opgelegde bepalingen

Welke zijn de bijkomende voordelen?

–      Dekking in alle landen vermeld op de groene kaart;

–       Geen kilometerbeperking;

–       Geen beperking van bestuurder;

–       Geen verschil in premie voor oldtimer met O-plaat of met gewone nummerplaat;

–       Er moet geen bewijs geleverd worden dat het voertuig gebruikt wordt in het kader van clubactiviteiten;

–       BEHVA Assistance® (zie punt 2) is automatisch inbegrepen;

 

Wat is niet verzekerd in de polis BA?

–      Commercieel of winstgevend gebruik;

–      Verhuur en vervoer van goederen;

–      Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- en behendigheidsrally’s;

–      Gebruik van het voertuig, zonder bezit van hoofdvoertuig;

–      Woon-werk verkeer, woon-school verkeer door studenten

 

Tarieven : klik hier

 

2. BEHVA ASSISTANCE®

Verzekeraar = P&V Verzekeringen via IMA BENELUX ASSISTANCE

Voorwaarden en waarborgen : klik hier

 

3.  RECHTSBIJSTAND

 

Verzekeraar = ARAG

 

Deze waarborg werd onderschreven bij een volledig onafhankelijk en gespecialiseerde verzekeraar met vestigingen in heel Europa.  Het is ten zeerste aan te raden deze waarborg te onderschrijven en laat u toe uw rechten te doen gelden en u te verdedigen in geval van geschillen met derden.

 

WAARBORGEN

–       Vrije keuze van advocaat

–       Burgerlijk verhaal: 12.500 EUR per schadegeval

–       Strafrechtelijke verdediging: 12.500 EUR per schadegeval

–       Contractuele geschillen : 12.500 EUR per schadegeval

 

Tarieven : klik hier

 

 4. OMNIUM

Verzekeraar = HISCOX

Deze kan enkel en alleen onderschreven worden voor voertuigen verzekerd via B.A. The Classic Car Insurance ® en mits in het bezit te zijn van een tele-estimation* of expertiseverslag** opgesteld door een door BEHVA erkend expert.

 

(*) Tele-estimation verplicht voor voertuigen met een waarde tot 50.000 EUR (incl. BTW)

(**) Expertiseverslag verplicht voor voertuigen met een waarde boven 50.000 EUR (incl. BTW)

 

WAARBORGEN

Volledige omnium : bevattende materiële schade, brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijding met dieren.

Voertuigen in rust : enkel brand & diefstal

 

VERZEKERDE WAARDE

De verzekerde waarde is de waarde bepaald via expertise of tele-estimation. Het is aan te raden deze te hernieuwen elke 5 jaar om hoge afschrijvingen te vermijden.

 

AANGENOMEN WAARDE

Bij een volledig verlies en/of diefstal, zal de maatschappij gedurende de eerste 60 maanden volgend op de expertise of de tele-estimation, geen waardeverlies toepassen.  Vanaf de 61ste maand wordt een afschrijving van 1% per maand toegepast op de verzekerde waarde van het voertuig.

 

 5. BESCHERMING VAN DE BESTUURDER

 Verzekeraar = AIG

De inzittenden (passagiers die meerijden) zijn automatisch verzekerd door de waarborg BA .  Onder de BA-verzekering is de bestuurder van het voertuig altijd uitgesloten ingeval van letsel.

Deze bijkomende verzekering stelt voor om de bestuurder dekking te bieden in geval opgelopen kwetsuren naar aanleiding van een ongeval.

 

WAARBORGEN

Overlijden                                12.500 EUR

Blijvende invaliditeit               25.000 EUR

Medische kosten                      2.500 EUR

 

Tarieven : klik hier

 

  6. REGULARITY WEDSTRIJDEN

 

Uw gewone groene kaart is nooit geldig als u deelneemt aan een Regularity wedstrijd.  Daarom heeft BEHVA een bijkomende polis ontwikkeld om u 100% garantie te bieden in geval van ongeval tijdens een dergelijke wedstrijd die niet onder BEHVA georganiseerd wordt à 250 EUR ongeacht het aantal deelnames

 

 7. AFFINITY PRODUCTEN

Als lid van BEHVA, kan u genieten van een dienstverlening op maat aan zeer voordelige voorwaarden voor al uw courante privé verzekeringen.

Er werd een speciaal programma uitgewerkt dat exclusief toegekend wordt aan de leden van BEHVA.  Hierdoor kunt u van een

groepstarief genieten met verminderingen tot 30%.

 

Welke zijn de verschillende verzekeringen die u voorgesteld worden door BEHVA INSURANCE?

Verzekeringspackage voor uw woning

–             Brandverzekering voor woning en inboedel

–             Diefstalverzekering

 

Verzekeringspackage voor uw familie

–            Familiale BA-verzekering

–             Verzekering huispersoneel (verplichte arbeidsongevallenverzekering)

–             Individuele ongevallenverzekering

–             Rechtsbijstand

Verzekeringspackage voor uw voertuigen

–             BA-verzekering

–             Gedeeltelijke of volledige Omnium

–             Rechtsbijstand

–             Verzekering bestuurder

–             Bijstand voertuig

 

 Vragen?

Voor alle bijkomende inlichtingen of om een vrijblijvende offerte aan te vragen, neem gerust contact op met BEHVA INSURANCE

contact@nl.behva-insurance.be