LEZ Vlaanderen : Vrijstelling oldtimers van toepassing

17 mei, 2024

De nieuwe regels voor de toegang tot de LEZ Vlaanderen zijn van kracht sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad (16.05.2024).

De Vlaamse regering besliste op 26 april 2024 dat oldtimers die ouder zijn dan 30 jaar na registratie toegelaten zijn tot de LEZ.
Deze wijziging betekent dat u voor Belgische oldtimers die ouder zijn dan 30 jaar onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling kan aanvragen. Deze vrijstelling zal gratis en onbeperkt geldig zijn.

Hieronder even de voorwaarden op een rijtje:

 

De voorwaarden waaraan het voertuig moet voldoen:

• Het voertuig is erkend als oldtimer (zie inschrijvingsbewijs: de vermelding Oldtimer, in plaats van bvb personenauto is belangrijk)
• het voertuig heeft een O-nummerplaat, een 1-O-nummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met de gekende rode sticker “OLD”;
• én het voertuig is ouder dan 30 jaar, dit volgens de datum van eerste ingebruikname (zie inschrijvingsbewijs)
Je wagen mag niet gebruikt worden voor:
• voor commercieel en professioneel gebruik
• voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
• voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van personen
• als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten.

De registratie is gratis!

Opgelet : het is geen automatische vrijstelling zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je MOET het voertuig registreren (1 vrijstelling per nummerplaat) en dan blijft de vrijstelling van toepassing zolang de nummerplaat op uw naam ingeschreven staat.

De registratie die je doorvoert zal geldig zijn in alle Vlaamse steden die een LEZ ingevoerd hebben.

 

Voor welke voertuigen?

De LEZ regels gelden momenteel voor alle categorieën van voertuigen, behalve (nog niet) voor brom- en motorfietsen. Voor deze laatste categorieën moet er dus (nog) geen vrijstelling aangevraagd worden

 

Hoe registreren?

 

Stad Gent

Infopagina: klik hier

Vervolgens contactformulier ‘Stad.gent/LEZcontact’. aanklikken en registratieformulier invullen

Alles over de LEZ Gent vind je hier

Stad Antwerpen

Infopagina Stad Antwerpen : klik hier

Vervolgens zal de online tool ter beschikking gesteld worden om de vrijstelling aan te vragen

Alles over de LEZ Antwerpen vind je hier

 

Wat met de buitenlandse oldtimers

Er kan voor buitenlandse oldtimers een vrijstelling aangevraagd worden die slechts 5 jaar geldig blijft, maar ze kan uiteraard na 5 jaar hernieuwd worden.

 

Noot van BEHVA

In eerste instantie willen we iedereen, individuele liefhebbers, organisaties, clubs, politiekers van diverse partijen, … te bedanken die mee bijgedragen hebben door meer druk uit te oefenen deze uitzonderingsmaatregel in Vlaanderen te bekomen. Onze gezamenlijke inspanningen werden uiteindelijk beloond! Eendracht maakt macht!

Ook gaat onze dank uit naar Vlaams Minister voor Leefmilieu Zuhal Demir, om uiteindelijk, en net voor de verkiezingen, dit nog tot stand gebracht te hebben.

BEHVA betreurt wel dat er geen algemene en automatische uitzonderingsmaatregel komt, zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder de nu vooropgestelde administratieve rompslomp.

Het zal belangrijk zijn iedere oldtimerliefhebber te informeren dat een preregistratie nodig is, zoniet kan er vooralsnog een GAS-boete opgelegd worden.

BEHVA blijft ter beschikking voor eventuele bijkomende vragen via sec@behva.be