LEZ Vlaanderen : Vrijstelling oldtimers van toepassing

29 jun, 2024

De nieuwe regelgeving werd op 26 april beslist en ging in voege op 17 mei 2024.

De aanvraag tot vrije toegang die in Gent aangevraagd wordt is ook geldig voor Antwerpen en omgekeerd.  Je hoeft dus slechts één aanvraag te doen per nummerplaat en de vrije toegang is dan geldig voor alle Vlaamse steden die een LEZ ingevoerd hebben of zouden invoeren naar de toekomst toe.

Intussen zijn al heel wat liefhebbers vertrouwd met het aanvragen van deze toelatingen maar we zetten hieronder nog even op een rijtje wat de uiteindelijke voorwaarden zijn.

 

De voorwaarden waaraan het voertuig moet voldoen:

 

  • Het voertuig is erkend als oldtimer
  • Het voertuig heeft een O-nummerplaat, een 1-O-nummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met de gekende rode sticker “OLD”;
  • én het voertuig is ouder dan 30 jaar, dit volgens de datum van eerste ingebruikname (zie inschrijvingsbewijs)

 

Je wagen mag niet gebruikt worden voor:

  • voor commercieel en professioneel gebruik
  • voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
  • voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van personen
  • als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten

De registratie is gratis!

 

Voor welke voertuigen?

 

De LEZ regels gelden momenteel voor alle categorieën van voertuigen, behalve (nog niet) voor brom- en motorfietsen. Voor deze laatste categorieën moet er dus (nog) geen vrijstelling aangevraagd worden

 

Hoe registreren?

 

Stad Gent

 

Infopagina: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/niet-toegelaten-de-lage-emissiezone-dit-zijn-je-opties/registratie-lez-oldtimer-ouder-dan-30-jaar

Contact : lez@stad.gent of 09 210 10 30

 

Stad Antwerpen

 

Infopagina Stad Antwerpen : https://www.antwerpen.be/product/registratie-vrijstelling-of-toelating-voor-de-lage-emissiezone-aanvragen

Contact : LEZ@stad.antwerpen.be of 03 338 38 18

 

Wat met de buitenlandse oldtimers

Er kan voor buitenlandse oldtimers een vrijstelling aangevraagd worden die slechts 5 jaar geldig blijft, maar ze kan uiteraard na 5 jaar hernieuwd worden.

 

Noot van BEHVA

 

BEHVA betreurt wel dat er geen algemene en automatische uitzonderingsmaatregel komt, zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder de nu vooropgestelde administratieve rompslomp.

 

Het zal belangrijk zijn iedere oldtimerliefhebber te informeren dat een preregistratie nodig is, zo niet zal er vooralsnog een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) opgelegd worden.