De verkiezingsuitdaging voor onze historische voertuigen

6 jun, 2024

9 juni wordt opnieuw een belangrijke dag want dan kan de burger zijn stem laten horen naar de politieke wereld toe.

Uiteraard zijn thema’s zoals koopkracht, werkgelegenheid, onderwijs, migratie, … de meest besproken onderwerpen tijdens de afgelopen politieke debatten van zeer groot belang. 

Voor BEHVA is het de ideale gelegenheid om niet alleen een feedback te geven van wat de verschillende regeringen van het land de afgelopen regeerperiode tot stand gebracht hebben. Met dit dossier geven we een overzicht van de wijzigingen die al dan niet doorgevoerd werden voor onze sector betreft.

Daarenboven hebben we aan alle politieke partijen een reeks vragen gesteld die betrekking hebben op onze historische voertuigen. We vinden het dan ook belangrijk om u de standpunten van deze politieke partijen kenbaar te maken.

We geven enkel de antwoorden weer van de partijen die geantwoord hebben op onze vragen. Na de verkiezingen zal BEHVA haar White Paper kenbaar maken met onze verwachtingen voor de komende regeringen en bevoegde ministers.