Behoud van ons rollend patrimonium in een samenleving in verandering

1 jul, 2024

Deze whitepaper benadrukt het aanzienlijke sociale, patrimoniale- en economische belang van de sector van historische voertuigen in België, met ongeveer 250.000 voertuigen, 125.000 liefhebbers, 18.500 directe en indirecte jobs, een geschat economisch gewicht van 1,4 miljard euro en een verwaarloosbare impact in termen van CO2-uitstoot. De whitepaper gaat in op de uitdagingen tot het behoud van dit erfgoed in een veranderende mobiliteitscontext en benadrukt het belang van

een intelligente integratie van historische voertuigen in de wetgevende kaders die ontworpen zijn om ze te beschermen.

De whitepaper stelt strategieën voor om deze kans te benutten, waarbij de nadruk ligt op de harmonisatie van beleid en

de aanpassing van de wetgeving aan veranderingen in de mobiliteit, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:

  • Het gebruikershandvest: voor een correct gebruik van en respect voor het milieu voor de gebruikers van historische voertuigen
  • Alternatieve brandstoffen: bevordering van synthetische brandstoffen (E-fuels) die compatibel zijn met historische voertuigen
  • LEZs in de 3 gewesten: toegankelijkheid voor historische voertuigen in lage-emissie zones
  • De BEHVA-identificatiefiche: voor een nauwkeurige beschrijving van de conformiteit van historische voertuigen
  • Technische keuring: harmonisatie van normen in alle regio‘s en specifieke opleiding voor personeel van keuringstations
  • Status van historische voertuigen: onderscheid tussen de categorieën « oldtimer » en « youngtimer ».
  • Het originele kentekenbewijs: bewaard door de eigenaar van het historische voertuig
  • Het rijbewijs B naar C: toestemming om het rijbewijs B te gebruiken voor het besturen van historische bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton

Elk van deze voorstellen wordt in detail besproken in deze whitepaper.

De auteurs benadrukken dat het belangrijk is om inspiratie te putten uit de modellen die onze Europese buurlanden gebruiken voor de reglementering en het behoud van de historische voertuigen.

Historische voertuigen vertegenwoordigen in meer dan één opzicht een uitzonderlijk levend cultureel erfgoed. Het is uniek omdat er geen subsidie of overheidssteun nodig is om het behoud ervan te garanderen. Integendeel, het voedt een economische waardeketen die aanzienlijke overheidsinkomsten genereert. De kern van dit behoud wordt gevormd door een gemeenschap van enthousiastelingen wiens inzet generaties overstijgt en enthousiastelingen uit alle lagen van de samenleving verenigt. Elk historisch voertuig vertelt een uniek verhaal en belichaamt niet alleen een mechanisch erfgoed, maar ook een reis door de tijd die inspireert en de herinnering aan een tijdperk opwekt. Het is deze emotionele rijkdom en tijdloze band die ons motiveert om deze rollende rijkdom te beschermen en te eren, zodat ze onze cultuur en geschiedenis voor toekomstige generaties kunnen blijven verrijken.

 

Download hier het volledige document