Geacht lid,

 

Het bestuursorgaan heeft de eer U uit te nodigen op haar jaarlijkse algemene vergadering, die zal worden op

 

Zaterdag 16 maart 2024 om 10.00 uur

Autoworld – Jubelpark 9 – 1040 Brussel

 

DAGORDE

 

  1. Aanwezigheidslijst
  2. Woord van de voorzitter
  3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 18.03.2023 + 23.09.2023
  4. Verslag van de activiteiten van het bestuursorgaan van 2023 en 2024
  5. Toelichting en goedkeuring van de rekeningen van het jaar 2023
  6. Toelichting en goedkeuring van de begroting voor 2024
  7. Bepaling van de lidgelden voor 2025
  8. Benoeming bestuurders

 

 

Peeter Henning

CEO BEHVA