Uitnodiging Algemene Vergadering 2023

Beste clubverantwoordelijke

 

Het bestuursorgaan heeft de eer U uit te nodigen op haar jaarlijkse algemene vergadering, die zal worden op Zaterdag 18 maart 2023 om 10.00 uur Autoworld – Jubelpark 9 – 1040 Brussel

 

DAGORDE

 

  1. Aanwezigheidslijst
  2. Woord van de voorzitter
  3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 19.03.2022
  4. Verslag van de activiteiten van het bestuursorgaan van 2022
  5. Toelichting en goedkeuring van de rekeningen van het jaar 2022
  6. Toelichting en goedkeuring van de begroting voor 2023
  7. Bepaling van de lidgelden voor 2024
  8. Benoeming bestuurders

 

Inschrijving met onderstaand formulier, documenten onderaan de pagina